Paklusnumas

Paklusnumas yra socialinės įtakos forma, kuri pasireiškia, kai asmuo vykdo kito asmens įsakymą, prašymą ar nurodymą. Paklusnumas – tai tam tikra paklusnumo rūšis, kurią dažnai motyvuoja noras išvengti neigiamų pasekmių (pvz., bausmės) arba gauti teigiamų rezultatų (pvz., apdovanojimą).

Dažnai manoma, kad paklusnumas yra neigiama socialinės įtakos forma, nes jis susijęs su paklusnumu autoritetui. Tačiau paklusnumas taip pat gali būti teigiama socialinės įtakos forma, jei asmuo paklūsta autoritetingam asmeniui, kuris yra teisėtas ir rūpinasi geriausiais asmens interesais.

Toliau pateikiamos kelios pagrindinės paklusnumo savybės:

– įsakymo, prašymo ar įsakymo vykdymas

– Motyvuojamas noro išvengti neigiamų pasekmių arba gauti teigiamų rezultatų

– dažnai apima autoritetingų asmenų nurodymų vykdymą

– gali būti teigiama arba neigiama socialinės įtakos forma

Kas Dievui yra paklusnumas?

Į šį klausimą nėra vieno universalaus atsakymo, nes paklusnumas Dievui priklauso nuo kiekvieno žmogaus santykių su Juo. Tačiau paklusnumas paprastai reiškia gyvenimą pagal Dievo valią, apreikštą Jo Žodyje, Biblijoje. Tai gali būti ir paklusnumas Jo įsakymams, Jo gyvenimo gairių laikymasis ir Jo vadovavimo ieškojimas visose gyvenimo srityse.

Kodėl Dievui toks svarbus paklusnumas?

Yra kelios pagrindinės priežastys, kodėl Dievui paklusnumas yra toks svarbus. Pirma, paklusnumas yra pagarbos ir lojalumo ženklas. Kai paklūstame Dievui, parodome, kad gerbiame Jį ir Jo autoritetą. Taip pat parodome savo ištikimybę Jam kaip Viešpačiui ir Gelbėtojui.

Antra, paklusnumas yra labai svarbus mūsų dvasiniam augimui. Norėdami augti savo tikėjime ir santykiuose su Dievu, turime paklusti Jo žodžiui ir įsakymams. Kai paklūstame Dievui, esame perkeičiami į Jo panašumą ir išmokstame labiau Juo pasitikėti ir pasikliauti.

Trečia, paklusnumas atneša palaiminimą. Kai esame klusnūs Dievui, esame palaiminti daugeliu atžvilgių. Jis laimina mus savo buvimu, ramybe ir džiaugsmu. Jis taip pat suteikia mums išminties, stiprybės ir krypties. Be to, esame palaiminti Jo globa ir aprūpinimu.

Ketvirta, paklusnumas teikia garbę. Kai paklūstame Dievui, pagerbiame Jo vardą. Mes esame gyvi Jo ištikimybės ir gerumo liudytojai. Žmonės mato mūsų paklusnumą ir dėl to traukia prie Dievo.

Galiausiai paklusnumas yra meilės aktas. Kai paklūstame Dievui, parodome savo meilę Jam. Mes renkamės vykdyti Jo, o ne savo valią. Mes iškeliame Jo norus aukščiau už savo norus. Trumpai tariant, paklusnumas yra vienas geriausių būdų parodyti savo meilę Dievui.

Kaip parodyti paklusnumą?

Yra daug būdų, kaip parodyti paklusnumą. Kai kurie žmonės gali pasirinkti paklusti autoritetingam asmeniui, pavyzdžiui, tėvams ar mokytojui. Kiti gali paklusti įstatymams. Kai kurie žmonės gali paklusti savo sąžinei.

Paklusti autoritetingam asmeniui paprastai reiškia daryti tai, ką tas asmuo sako arba prašo. Pavyzdžiui, vaikas gali paklusti savo tėvams tvarkydamas savo kambarį arba atlikdamas namų darbus. Mokinys gali paklusti savo mokytojui, kai per pamokas atkreipia dėmesį ir atlieka užduotis.

paklusnumas įstatymui paprastai reiškia valdžios nustatytų taisyklių ir nuostatų laikymąsi. Pavyzdžiui, žmonės gali paklusti kelių eismo taisyklėms važiuodami leistinu greičiu ir sustodami degant raudonam šviesoforo signalui.

Paklusti savo sąžinei paprastai reiškia daryti tai, kas, mūsų manymu, yra teisinga, net jei tai prieštarauja kitų žmonių žodžiams ar veiksmams. Pavyzdžiui, kas nors gali nuspręsti paklusti savo sąžinei sakydamas tiesą, net jei dėl to pateks į bėdą.

Ką Biblija sako apie paklusnumą?

Biblijoje daug rašoma apie paklusnumą ir akivaizdu, kad Dievui paklusnumas yra svarbus. Senajame Testamente paklusnumas dažnai siejamas su Dievo įstatymų ir įsakymų laikymusi. Naujajame Testamente paklusnumas dažnai siejamas su sekimu Jėzumi Kristumi ir gyvenimu pagal Jo mokymą. Apskritai Biblijoje mokoma, kad paklusnumas yra svarbus, nes jis rodo, kad mylime ir gerbiame Dievą, ir yra būdas parodyti dėkingumą už viską, ką Jis dėl mūsų padarė.

Parašykite komentarą