Palyginimas

Palyginimas – tai kalbos figūra, kuria lyginami du nepanašūs dalykai, naudojant žodžius „kaip“ arba „kaip“, kad būtų atskleistas esminis panašumas. Palyginimas yra metaforos rūšis, t. y. kalbos figūra, kurioje naudojamas dviejų nepanašių daiktų palyginimas, nenaudojant žodžių „kaip“ arba „kaip“. Ir palyginimai, ir metaforos vartojami norint išsakyti mintį, sukurti vaizdinį arba perteikti emocinę būseną.

Lygintuvuose paprastai vartojami žodžiai „kaip“ arba „kaip“, kad būtų galima palyginti du dalykus. Pavyzdžiui, „Ji miegojo kaip rąstas.“ Šiuo atveju kalbėtojas lygina moters miegą su rąsto miegu – abu yra sunkūs ir nejudrūs. Palyginimui sukurti palyginime taip pat gali būti vartojamas žodis „kaip“. Pavyzdžiui, „Jis bėgo taip greitai, kaip vėjas.“ Šiuo atveju kalbėtojas lygina žmogaus greitį su vėjo greičiu – abu yra neįtikėtinai greiti.

Nors palyginimui sukurti paprastai vartojami žodžiai „kaip“ arba „kaip“, yra atvejų, kai šie žodžiai nevartojami. Šiais atvejais palyginimas numanomas naudojant aprašomąją kalbą. Pavyzdžiui, „Ji turėjo akmeninę širdį.“ Šiuo atveju kalbėtojas lygina moters

Kokia yra paprasta palyginimo apibrėžtis?

Palyginimas yra kalbos figūra, kuria tiesiogiai lyginami du skirtingi dalykai. Palyginimui paprastai naudojami žodžiai „kaip“ arba „kaip“.“

Kokie yra penki palyginimo pavyzdžiai?

Palyginimas – tai kalbos figūra, kurioje tiesiogiai lyginami du dalykai, vartojant žodžius „kaip“ arba „kaip“.“

1. Ji miegojo kaip kūdikis.

2. Jis valgo kaip kiaulė.

3. Ji greita kaip gepardas.

4. Jis stiprus kaip jautis.

5. Ji pikta kaip gyvatė.

Kokie yra 10 palyginimų pavyzdžių?

1. Balta kaip sniegas

2. juoda kaip anglis

3. Žalia kaip žolė

4. Mėlyna kaip dangus

5. Raudona kaip rožė

6. Geltonas kaip saulė

7. Oranžinis kaip apelsinas

8. Rožinis kaip persikas

9. Violetinė kaip slyva

10. Ruda kaip riešutas

Kas yra palyginimas ir metafora?

Palyginimas – tai kalbos figūra, kurioje vartojami žodžiai „kaip“ arba „kaip“ dviem skirtingiems daiktams palyginti. Pavyzdžiui, „Ji valgo kaip paukštis.“

Metafora – tai kalbos figūra, kurioje pasitelkiama analogija, kad būtų galima palyginti du skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, „Ji yra rožinė.“

Parašykite komentarą