Pameistrystė

Pameistrystė – tai naujos kartos profesijos ar amato specialistų mokymo sistema, kai mokomasi darbo vietoje ir dažnai kartu mokomasi (dirbama klasėje ir skaitoma). Pameistrystė taip pat leidžia specialistams įgyti licenciją verstis reglamentuojama profesija. Dažniausiai mokiniai mokosi dirbdami pas darbdavį, kuris padeda mokiniui išmokti amato ar profesijos mainais už jo darbą per kelerius metus.

Terminas mokinys vis dar vartojamas daugelyje pramonės šakų ir profesijų – nuo statybos ir automobilių remonto iki sveikatos priežiūros ir informacinių technologijų. Šiuolaikinė pameistrystės sistema yra sukurta taip, kad mokymas atitiktų verslo ir pramonės poreikius, o pameistriai turėtų galimybę gerai uždirbti ir įgyti naujų įgūdžių.

Ką reiškia pameistrystė?

Pameistrystė – tai naujos kartos profesijos ar amato specialistų mokymo sistema, kai mokomasi darbo vietoje ir dažnai kartu mokomasi (dirbama klasėje ir skaitoma). Pameistrystė taip pat leidžia specialistams įgyti licenciją verstis reguliuojama profesija. Didžiąją dalį mokymų mokiniai atlieka dirbdami pas darbdavį, kuris padeda mokiniui išmokti jo amato ar profesijos mainais į įsipareigojimą kurį laiką dirbti pas tą darbdavį po to, kai baigs mokymus.

Ar galite nesėkmingai atlikti pameistrystę?

Taip, pameistrystė gali būti nesėkminga. Pameistrys gali būti atleistas iš pameistrystės, jei jis neatitinka mokymo sutartyje nustatytų standartų arba pažeidžia sutarties sąlygas.

Ar pameistrystė yra tas pats, kas darbas?

Ne, pameistrystė nėra tas pats, kas darbas. Pameistrystė – tai mokymo programa, kurioje derinamas mokymas darbo vietoje ir mokymas klasėje. Pameistrystę paprastai remia darbdavių asociacijos, profesinės sąjungos arba pavieniai darbdaviai. Kita vertus, darbas yra tiesiog darbo vieta, kurioje gali būti mokoma arba ne.

Kiek laiko trunka pameistrystė?

Pameistrystės trukmė priklauso nuo profesijos, tačiau paprastai pameistrystė trunka nuo trejų iki ketverių metų.

Parašykite komentarą