paniekinantis

panieka reiškia žmogų ar daiktą, kuris nusipelno būti vertinamas su panieka ar panieka. Dažnai vartojamas apibūdinti žmogų, kuris laikomas nieko vertu, nevertu ar nenusipelniusiu pagarbos.

Kas yra paniekos vertas veiksmas?

Smerktinas veiksmas – tai veiksmas, kuris nusipelno paniekos ar paniekos. Tai veiksmas, kuris laikomas žemesniu už asmens orumą ir todėl vertas paniekos.

Kokie yra keli paniekos verto žodžio sinonimai?

1. Apgailėtinas

2. Contemptuous

3. paniekinantis

4. paniekinantis

5. Aukštuomeniškas

6. Piktybiškas

7. Arogantiškas

8. Blogai išauklėti

9. Negarbingas

10. Vulgarus

Ką reiškia paniekinanti moteris?

paniekos verta moteris – tai moteris, kuri verta paniekos ar paniekos. Ji yra kažkas, kas nevertas pagarbos ar susižavėjimo.

Koks yra paniekos vertas pavyzdys?

Į šį klausimą nėra vieno universalaus atsakymo, nes tai, kas vienam asmeniui gali būti laikoma paniekinamu, kitam gali būti nelaikoma tokiu. Tačiau kai kurie paniekinamo elgesio pavyzdžiai arba dalykai, kuriuos daugelis žmonių gali laikyti paniekinamais, yra melas, apgaudinėjimas, vagystė, nepagarba arba elgesys, kuris laikomas nemandagiu ar įžeidžiančiu.

Parašykite komentarą