Panteizmas

Panteizmas – tai tikėjimas, kad viskas visatoje yra vienos, visa apimančios dieviškos tikrovės dalis. Tai apima visą gamtą, įskaitant žmones, gyvūnus, augalus ir mineralus. Panteistai netiki asmeniniu Dievu, o dieviškumą laiko imanentine jėga arba principu, kuris yra visuose daiktuose.

Panteizmas dažnai painiojamas su panenteizmu, kuris yra panašus, bet skirtingas tikėjimas. Panenteizmas teigia, kad visata yra dieviškosios tikrovės dalis, bet ne tapati jai. Kita vertus, panteizmas moko, kad visata yra dieviškoji tikrovė.

Panteizmas yra palyginti moderni tikėjimo sistema, kurios šaknys glūdi Barucho Spinozos filosofijoje. Pastaraisiais metais šią teoriją išpopuliarino tokie mąstytojai kaip Alanas Wattsas ir Kenas Wilberis.

Kas yra panteizmas krikščionybėje?

Panteizmas krikščionybėje – tai tikėjimas, kad Dievas yra visuose matomuose ir nematomuose daiktuose. Šis tikėjimas grindžiamas idėja, kad Dievas yra visų daiktų kūrėjas ir palaikytojas ir kad visa, kas egzistuoja, yra Dievo dalis. Panteistai tiki, kad Dievas yra imanentiškas (esantis visuose daiktuose) ir transcendentinis (esantis už visų daiktų ribų) ir kad visata yra Dievo apraiška.

Panteizmas yra teologinė ir filosofinė pozicija, kuri dažnai siejama su mistika ir tikėjimu dvasine vienybe. Daugelis panteistų tiki, kad visos religijos galiausiai remiasi ta pačia tiesa ir kad visi keliai veda į tą patį tikslą. Krikščionys panteistai Kristų laiko dieviškojo principo įsikūnijimu, o patį principą – esančiu visuose žmonėse ir visuose daiktuose.

Koks yra panteizmo pavyzdys?

Panteizmas yra tikėjimo sistema, kuri teigia, kad visata yra lygiavertė Dievui arba kad viskas yra Dievo dalis. Tai gali būti aiškinama taip, kad visata yra dieviška arba kad viskas yra dieviškoji dalis.

Kurios religijos yra panteistinės?

Panteizmas – tai tikėjimas, kad viskas, kas yra visatoje, yra vienos dieviškos tikrovės dalis. Tai apima visą gamtą, visą egzistenciją ir viską, kas joje egzistuoja.

Kai kurios religijos, kurias galima priskirti panteistinėms, yra hinduizmas, budizmas, džainizmas ir daoizmas. Panteizmo elementų taip pat esama tam tikrose Vakarų mąstymo kryptyse, pavyzdžiui, neoplatoniškoje filosofijoje, kai kuriose misticizmo ir dvasingumo formose.

Ar krikščionys gali būti panteistai?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes nėra vieno panteizmo apibrėžimo, su kuriuo sutiktų visi krikščionys. Kai kurie krikščionys panteizmą gali vertinti kaip tikėjimą, kad Dievas yra viskas ir viskas yra Dievas, o tai jie atmestų, nes tai prieštarauja krikščionių tikėjimui į Trejybę. Kiti krikščionys panteizmą gali laikyti tiesiog tikėjimu, kad Dievas yra visuose daiktuose, ir jie gali būti labiau linkę jam pritarti. Galiausiai kiekvienas krikščionis pats sprendžia, ar panteizmas atitinka jo įsitikinimus, ar ne.

Parašykite komentarą