Pantografas

Pantografas yra mechaninė jungtis, sujungta lygiagretainiais, kad vieno rašiklio judesys perteikiant atvaizdą sukeltų tokį patį antrojo rašiklio judesį. Jei pirmuoju rašikliu nubraižomas linijinis piešinys, antruoju rašikliu bus nubraižyta identiška, padidinta arba sumažinta kopija. Pantografai naudojami piešiniams kopijuoti ir masteliui keisti.

Pantografai gali būti valdomi rankiniu būdu, rankomis, arba automatizuoti naudojant variklį. Motorizuoti pantografai naudojami staklių dirbtuvėse detalėms atkurti iš šablonų, medžio apdirbimo pramonėje – drožybos modeliams padidinti arba sumažinti, o odontologijoje – dantų modeliams padidinti.

Pantografai taip pat naudojami mene, pavyzdžiui, vitraže, siekiant padidinti raštus pjaustymui, arba audinių dizaine, siekiant atkurti didesnio ar mažesnio mastelio raštus.

Kokia pantografo paskirtis traukinyje?

Pantografas yra prietaisas, kuriuo elektros energija perduodama tarp dviejų laidininkų. Pantografai naudojami elektriniuose traukiniuose elektros energijai surinkti iš viršutinio laido ir perduoti į traukinio elektros sistemą.

Kokie yra skirtingi pantografų tipai?

Pantografas – tai prietaisas, kuriuo vaizdas perkeliamas nuo vieno paviršiaus ant kito. Yra trys pagrindiniai pantografų tipai:

1. Rankiniai pantografai: Šie pantografai valdomi ranka ir naudojami vaizdui nuo popieriaus ar kito plokščio paviršiaus perkelti ant sienos ar kito vertikalaus paviršiaus.

2. Elektriniai pantografai: Šie pantografai valdomi elektra ir naudojami vaizdui perkelti nuo popieriaus ar kito plokščio paviršiaus ant sienos ar kito vertikalaus paviršiaus.

3. Pneumatiniai pantografai: Šie pantografai valdomi oro slėgiu ir naudojami vaizdui perkelti nuo popieriaus ar kito plokščio paviršiaus ant sienos ar kito vertikalaus paviršiaus.

Koks yra pantografo privalumas?

Pantografai naudojami elektros energijai iš oro linijų į traukinius perduoti. Jie taip pat naudojami mechaniniam traukinio ir oro linijų sujungimui, kad traukinys galėtų judėti bėgiais.

Kas išrado pantografą?

Pirmąjį pantografą 1758 m. išrado prancūzų inžinierius Pierre Jaquet-Droz. Jaquet-Droz buvo laikrodininkas, suprojektavęs ir sukūręs automatines mašinas, kurios galėjo rašyti ir piešti. Pantografas buvo mašina, kuri galėjo kopijuoti piešinį ar raštą, jį nubraižydama pieštuku ar rašikliu. Jaquet-Droz pantografas buvo mechaninis prietaisas, t. y. pieštukui ar rašikliui judinti buvo naudojami krumpliaračiai ir svertai.

Parašykite komentarą