Paralogizmas

Paralogizmas yra klaidingo argumento rūšis, kai iš dviejų prielaidų, kurios abi iš tikrųjų yra teisingos, bet viena su kita logiškai nesusijusios, daroma klaidinga išvada. Kitaip tariant, paralogizmas yra argumentas, kuris atrodo galiojantis, bet iš tikrųjų yra negaliojantis.

Yra trys pagrindinės paralogizmų rūšys:

1. Pirmoji paralogizmo rūšis vadinama klaidingu teiginiu „patvirtinant pasekmę“. Taip atsitinka, kai kas nors teigia, kad kadangi A implikuoja B, o B yra tiesa, tai A taip pat turi būti tiesa. Tačiau iš to nebūtinai išplaukia, nes gali būti ne tik A, bet ir kitų veiksnių, lemiančių, kad B yra tiesa.

2. Antroji paralogizmo rūšis vadinama klaidingu antecedento neigimu. Taip atsitinka, kai kas nors teigia, kad kadangi A implikuoja B, o A yra netiesa, tai ir B turi būti netiesa. Tačiau tai nebūtinai išplaukia, nes gali būti ne tik A, bet ir kitų veiksnių, dėl kurių B yra tiesa.

3. Trečioji ir paskutinė paralogizmo rūšis vadinama klaidinga dilema. Taip atsitinka, kai kas nors teigia, kad kadangi yra tik du galimi ko nors paaiškinimai ir vienas iš jų yra klaidingas, tai kitas turi būti teisingas. Tačiau iš to nebūtinai išplaukia, nes gali būti ir kitų paaiškinimų, į kuriuos neatsižvelgiama.

Paralogizmus gali būti sunku pastebėti, nes

Kas yra paralogizmas pasirinkite vieną?

Paralogizmas – tai klaidingo samprotavimo rūšis, kai iš prielaidų, kurios nėra logiškai pagrįstos, daroma išvada. Kitaip tariant, tai yra klaida, kai kas nors bando argumentuoti prielaidomis, kurios nepagrindžia išvados.

Kas yra paralogizmas filosofijoje?

Paralogizmas – tai neteisingas argumentas, kai išvadai padaryti naudojama analogija. Šis terminas vartojamas logikoje ir filosofijoje kalbant apie argumentą, kai naudojami du ar daugiau terminų, kurie tam tikrais aspektais yra panašūs, bet kitais – ne, ir tada daroma išvada remiantis panašumu, neatsižvelgiant į skirtumus.

Kas yra sofizmas ir paralogizmas?

Sofizmas – tai klaidingas samprotavimas, kai naudojami apgaulingi argumentai, kad atrodytų įtikinami. Sofizmas nebūtinai negalioja, tačiau jis gali būti naudojamas siekiant suklaidinti arba apgauti.

Paralogizmas – tai tam tikra sofizmo rūšis, kai neteisingas argumentas naudojamas klaidingai išvadai padaryti.

Koks yra antinomijos pavyzdys?

Antinomija – tai prieštaravimas tarp dviejų iš pažiūros vienodai teisingų teiginių. Pavyzdžiui, teiginiui „Visi žmonės mirtingi“ prieštarauja teiginys „Sokratas nėra mirtingas“.“

Parašykite komentarą