Parametras

Parametras – tai reikšmė, kurią galima perduoti funkcijai, procedūrai arba metodui. Parametrai taip pat vadinami argumentais. Kai kuriose programavimo kalbose parametrams suteikiami tam tikri duomenų tipai, o funkcija gali būti iškviesta tik su tinkamo duomenų tipo parametrais. Kitose kalbose duomenų tipas nenurodomas ir gali būti naudojamas bet koks duomenų tipas.

Parametrai gali būti naudojami funkcijos, procedūros ar metodo elgsenai pritaikyti. Pavyzdžiui, funkcija, rūšiuojanti skaičių sąrašą, gali būti parašyta taip, kad naudotojas galėtų nurodyti, ar sąrašas turi būti rūšiuojamas didėjimo, ar mažėjimo tvarka. Kitas pavyzdys būtų funkcija, kuri ekrane nubrėžia stačiakampį. Vartotojas gali nurodyti stačiakampio padėtį, dydį ir spalvą.

Parametrai taip pat gali būti naudojami funkcijai, procedūrai ar metodui pateikti informaciją. Pavyzdžiui, funkcija, kuri apskaičiuoja skaičių sąrašo vidurkį, turėtų žinoti, kiek skaičių yra sąraše. Ši informacija būtų perduodama funkcijai kaip parametras.

Parametrams dažnai priskiriamos numatytosios reikšmės. Tai reiškia, kad jei parametras nenurodytas, kai funkcija, procedūra ar metodas yra kviečiami, bus naudojama numatytoji reikšmė. Pavyzdžiui, pirmiau minėtą rūšiavimo funkciją galima užrašyti taip, kad numatytoji tvarka būtų didėjanti. Tai reikštų, kad jei naudotojas nenurodytų eilės tvarkos, sąrašas būtų surūšiuotas didėjimo tvarka.

Parametrai gali būti perduodami funkcijai, procedūrai arba

Kas yra kintamojo parametras?

Kintamojo parametras yra kintamojo reikšmė. Pavyzdžiui, kintamojo x parametras yra x reikšmė.

Kokie yra parametrų tipai?

Parametrų rūšys yra šios:

1. Poziciniai parametrai: Tai parametrai, kurie perduodami funkcijai tam tikra tvarka. Pavyzdžiui, C programavimo kalboje pirmasis funkcijos parametras visada yra funkcijos pavadinimas.

2. Raktiniai parametrai: Tai parametrai, kurie perduodami funkcijai pagal pavadinimą. Pavyzdžiui, C programavimo kalboje parametrus galima deklaruoti raktiniu žodžiu „int“ arba „float“, kad būtų nurodytas jų duomenų tipas.

3. Numatytieji parametrai: Tai parametrai, kuriems priskiriama numatytoji reikšmė, jei funkcijos iškvietimo metu nenurodoma jokia reikšmė. Pavyzdžiui, C programavimo kalboje parametrui „int x“ gali būti suteikta numatytoji reikšmė „0“, jei iškviečiant funkciją nenurodoma jokia reikšmė.

4. Variacijos parametrai: Tai parametrai, kurie gali įgyti nulinę arba daugiau reikšmių. Pavyzdžiui, C programavimo kalba funkcija „printf“ gali priimti bet kokį parametrų skaičių.

Koks kitas parametro žodis?

Anglų kalboje nėra vieno žodžio atitikmens parametrui. Žodis parametras kilęs iš graikų kalbos ir iš pradžių reiškė geometrinį matą. Anglų kalboje parametras turi kelias skirtingas reikšmes. Tai gali būti matematinės ar statistinės lygties kintamasis arba sistemos savybė, kurią galima keisti. Kompiuterių programavime parametras yra reikšmė, kuri perduodama į funkciją arba paprogramę.

Kodėl jis vadinamas parametru?

Žodis parametras kilęs iš graikų kalbos žodžio παράμετρος (parametrós), kuris reiškia „kažkas, kas matuojama arba lyginama“, ir būtent tai yra parametras: kažkas, kas matuojama arba lyginama. Matematikoje parametras paprastai yra kintamasis, reiškiantis dydį, kurį galima keisti, pavyzdžiui, tiesės ilgį arba apskritimo spindulį. Kompiuterių programavime parametras yra funkcijos ar paprogramės įvestis, kurią galima keisti, pavyzdžiui, masyvo dydis arba apdorojamų duomenų tipas.

Parašykite komentarą