Paramilitarinės

Paramilitarinė organizacija – tai terminas, vartojamas apibūdinti grupei ar organizacijai, kuri veikia panašiai kaip karinė organizacija, tačiau nėra vyriausybės ar ginkluotųjų pajėgų dalis. Paramilitarinės grupės paprastai naudoja karinio stiliaus taktiką ir įrangą, dažnai jas sudaro buvę kariškiai. Juos gali pasitelkti vyriausybė vidaus saugumo ar teisėsaugos operacijoms vykdyti arba jie gali veikti savarankiškai.

Ar JAV turi sukarintų?

Taip, Jungtinės Valstijos turi sukarintų organizacijų. Geriausiai žinoma iš jų yra Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV), atsakinga už žvalgybos informacijos rinkimą ir slaptų operacijų vykdymą užsienyje. Kitos sukarintos organizacijos Jungtinėse Valstijose yra Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Narkotikų kontrolės administracija (DEA).

Kodėl ji vadinama sukarinta?

Žodis „sukarintas“ vartojamas apibūdinti įvairioms organizacijoms, įskaitant policijos pajėgas, karinius dalinius ir privačias saugos firmas. Žodis kilęs iš graikiškų žodžių „para“ (reiškia „šalia“) ir „milicija“ (reiškia „kareiviai“).

Terminas „sukarintos“ vartojamas apibūdinti organizacijoms, kurios nėra reguliariosios kariuomenės dalis, bet atlieka panašias funkcijas. Šių organizacijų struktūra ir apmokymas dažnai būna panašūs į kariuomenės, todėl karo ar konflikto metu jos gali papildyti reguliariąją kariuomenę.

Paramilitarinių organizacijų galima rasti daugelyje skirtingų šalių, ir jos dažnai turi skirtingus pavadinimus, priklausomai nuo šalies. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose vienos iš labiausiai žinomų sukarintų organizacijų yra FTB SWAT komanda ir DEA Specialiojo reagavimo komanda.

Kurioje šalyje yra daugiausia sukarintų?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo to, kaip apibrėšite sąvoką „sukarintos.“ Jei bet kurią organizaciją, kuri nėra reguliariosios kariuomenės dalis, laikote sukarinta, tai atsakymas tikriausiai būtų toks: Jungtinės Valstijos, kuriose veikia daug federalinių teisėsaugos institucijų, taip pat privačių saugos firmų. Jei apibrėžtį susiaurinsite tik iki tų organizacijų, kurios yra aiškiai paramilitarinio pobūdžio, atsakymas bus ne toks aiškus. Kelios šalys, pavyzdžiui, Italija ir Turkija, turi dideles sukarintas pajėgas, tačiau šalis, turinti didžiausias sukarintas pajėgas, tikriausiai yra Iranas. Islamo revoliucijos gvardijos korpusui, kuris yra Irano kariuomenės padalinys, priklauso apie 125-150 tūkst. narių.

Ar policijos pajėgos yra sukarintos?

Policijos pajėgos nėra sukarinta organizacija. Nors policija gali turėti tam tikrų panašumų į sukarintą organizaciją, pavyzdžiui, hierarchinę struktūrą ir jėgos naudojimą, tai nėra tas pats. Policija yra civilinė teisėsaugos institucija, kurios pagrindinė misija – saugoti visuomenę ir jai tarnauti, o sukarinta organizacija yra karinė arba pusiau karinė organizacija, kurios pagrindinė misija – siekti politinio arba karinio tikslo.

Parašykite komentarą