Paritetas

Paritetas yra skaitmeninio signalo savybė, rodanti, ar signale yra lyginis, ar nelyginis bitų skaičius. Jei bitų skaičius yra lyginis, sakoma, kad paritetas yra lyginis; jei bitų skaičius yra nelyginis, sakoma, kad paritetas yra nelyginis. Paritetas naudojamas skaitmeninių signalų klaidoms aptikti.

Koks yra pariteto sinonimas?

Žodis „paritetas“ įvairiuose kontekstuose gali reikšti kelis skirtingus dalykus. Matematikoje paritetas reiškia skaičiaus lygumą arba nelygumą. Fizikoje paritetas yra dalelės savybė, lemianti jos elgseną tam tikrų transformacijų metu. Kompiuterijoje paritetas yra klaidų tikrinimo metodas.

Apskritai žodis „paritetas“ reiškia tam tikrą simetriją arba pusiausvyrą.

Ką reiškia paritetas versle?

Paritetas reiškia, kad dvi įmonės yra vienodos pagal savo produktus, paslaugas ar užimamą rinkos dalį. Tai gali įvykti natūraliai, dėl konkurencijos arba reguliavimo.

Kas yra priešingas paritetui?

Priešingas paritetas vadinamas nelyginiu paritetu.“ Nelyginis paritetas reiškia, kad dvejetainiame skaičiaus atvaizdavime yra nelyginis skaičius vienetų. Pavyzdžiui, skaičiaus 5 dvejetainiame atvaizdavime yra nelyginis skaičius 1 (101), todėl jis būtų laikomas nelyginiu.

Koks yra lygybės pavyzdys?

Paritetas reiškia skaičiaus lygumą arba nelygumą. Lyginis skaičius – tai skaičius, kuris lygiai dalijasi iš dviejų, o nelyginis skaičius – tai skaičius, kuris lygiai nesidalija iš dviejų. Pavyzdžiui, skaičius keturi yra lyginis skaičius, nes lygiai dalijasi iš dviejų, o skaičius penki yra nelyginis skaičius, nes lygiai nesidalija iš dviejų.

Parašykite komentarą