Parlamentarizmas

Parlamentarizmas – valdymo sistema, kurioje vykdomoji valdžia yra atskaitinga įstatymų leidžiamosios valdžios institucijai. Įstatymų leidžiamoji valdžia paprastai yra parlamentas, o vykdomajai valdžiai paprastai vadovauja ministras pirmininkas, kurį skiria parlamentas. Vykdomoji valdžia paprastai yra atsakinga už įstatymų leidžiamosios valdžios priimtų įstatymų vykdymą, o įstatymų leidžiamoji valdžia paprastai yra atsakinga už įstatymų priėmimą ir vykdomosios valdžios priežiūrą.

Pagrindiniai parlamentarizmo bruožai yra tai, kad vykdomoji valdžia yra atskaitinga įstatymų leidžiamosios valdžios institucijai, o įstatymų leidžiamoji valdžia paprastai yra parlamentas. Parlamentarizmui paprastai būdingas vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžių atskyrimas, taip pat šių dviejų valdžių tarpusavio kontrolės ir pusiausvyros sistema.

Kuo skiriasi prezidentinė ir parlamentinė?

Pagrindinis skirtumas tarp prezidentinės ir parlamentinės sistemos yra tas, kad prezidentinėje sistemoje vykdomoji valdžia yra atskirta nuo įstatymų leidžiamosios valdžios, o parlamentinėje sistemoje vykdomoji valdžia yra įstatymų leidžiamosios valdžios dalis.

Prezidentinėje sistemoje prezidentas yra valstybės ir vyriausybės vadovas, kurį renka žmonės. Prezidentas turi teisę vetuoti teisės aktus, o įstatymų leidžiamoji valdžia gali atmesti prezidento veto dviejų trečdalių balsų dauguma. Prezidentas taip pat gali paleisti įstatymų leidžiamąją valdžią ir paskelbti naujus rinkimus.

Parlamentinėje sistemoje ministras pirmininkas yra vyriausybės vadovas, kurį skiria įstatymų leidžiamoji valdžia. Ministras pirmininkas turi teisę paleisti įstatymų leidžiamąją valdžią ir paskelbti naujus rinkimus. Įstatymų leidžiamoji valdžia taip pat gali atleisti ministrą pirmininką iš pareigų balsuodama dėl nepasitikėjimo.

Ką veikia parlamentarizmas?

Šalies parlamentas yra aukščiausia tos šalies įstatymų leidžiamoji institucija. Parlamentarus renka žmonės, kad jie atstovautų jiems ir jų interesams parlamente. Parlamentas priima įstatymus, tvirtina biudžetą, renka ministrą pirmininką ir kitus vyriausybės ministrus. Parlamentas taip pat turi teisę apkaltos tvarka nušalinti ministrą pirmininką ir kitus ministrus.

Kas išrado parlamentarizmą?

Nėra vieno asmens, kuriam būtų galima priskirti parlamentarizmo išradimo nuopelnus. Tai greičiau laikui bėgant susiformavusi valdymo sistema. Ankstyvųjų parlamentarizmo formų ištakos siekia XI a. Anglijoje, kai buvo įsteigtas Vestminsterio parlamentas. Tačiau tik XVII amžiuje parlamentarizmas pradėjo formuotis šiuolaikine forma. Anglijos pilietinis karas ir Šlovingoji revoliucija paprastai laikomi svarbiausiais parlamentarizmo raidos įvykiais. Kontinentinėje Europoje parlamentarizmas atsirado vėliau, o Prancūzijos revoliucija buvo pagrindinis lūžio taškas.

Kur yra seniausias parlamentas pasaulyje?

Seniausias pasaulyje parlamentas yra Islandijos nacionalinis susirinkimas – Althingas. Jis buvo įkurtas 930 m. po Kristaus, taigi jam daugiau nei 1000 metų. Althingas yra viena iš seniausių vis dar veikiančių atstovaujamųjų asamblėjų pasaulyje. Parlamentas kasmet renkasi Islandijos sostinėje Reikjavike.

Parašykite komentarą