Pasaulinis atšilimas

Pasaulinis atšilimas – tai laipsniškas vidutinės Žemės paviršiaus temperatūros didėjimas. Pagrindinis visuotinio atšilimo komponentas yra padidėjęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Šios dujos aplink Žemę sudaro „antklodę“, kuri sulaiko saulės energiją. Dėl šios sulaikytos energijos Žemės atmosfera įšyla ir sutrinka Žemės klimatas. Artimiausioje ateityje turime nerimauti ne tik dėl Žemės temperatūros. Klimato kaita, kurią sukelia visuotinis atšilimas, gali sukelti įvairias nelaimes, įskaitant uraganus, badą, sausrą ir rūšių išstūmimą. Klimato kaita gali sukelti ir įvairių kitų pavojų, todėl ji kelia grėsmę ir visuomenės sveikatai, ir nacionaliniam saugumui. Nepaisant to, pasaulis pasaulinio atšilimo srityje atrodo gana rožėmis klotas, nes 2015 m. pagaliau buvo pasiektas Paryžiaus susitarimas, be to, padaryta daug žadanti pažanga atsinaujinančiosios energijos srityje.

Kokios yra 3 pagrindinės visuotinio atšilimo priežastys?

Trys pagrindinės visuotinio atšilimo priežastys yra žmogaus veikla, gamtinės priežastys ir saulės aktyvumas.

Žmogaus veikla, pavyzdžiui, iškastinio kuro deginimas, į atmosferą išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Šios dujos sulaiko šilumą, todėl Žemės temperatūra kyla.

Prie visuotinio atšilimo gali prisidėti ir natūralios priežastys, pavyzdžiui, saulės intensyvumo pokyčiai.

Manoma, kad pagrindinė klimato kaitos priežastis yra Saulės aktyvumas, t. y. Saulės spinduliuotės pokyčiai.

Kas yra visuotinis atšilimas ir kokios jo priežastys?

Šiltnamio efektas – tai procesas, vykstantis, kai atmosferoje esančios dujos sulaiko šilumą. Dėl šios šilumos gaudyklės vidutinė Žemės temperatūra kyla. Pagrindinės dujos, sukeliančios šiltnamio efektą, yra anglies dioksidas.

Anglies dioksidas susidaro, kai žmonės degina iškastinį kurą, pavyzdžiui, anglį, naftą ir gamtines dujas. Deginant šį iškastinį kurą į atmosferą išsiskiria vadinamosios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Šiltnamio efektą sukeliančias dujas sudaro anglies dioksidas, vandens garai, metanas ir ozonas. Šios dujos aplink Žemę sudaro sluoksnį, kuris sulaiko saulės šilumą. Dėl šios įkalintos šilumos kyla vidutinė Žemės temperatūra.

Šiltnamio efektas yra natūralus ir padeda išlaikyti gyvybingą Žemės klimatą. Tačiau deginant iškastinį kurą padidėjo anglies dioksido kiekis atmosferoje. Dėl šio padidėjimo sustiprėjo šiltnamio efektas ir vidutinė Žemės temperatūra pakilo labiau nei būtų pakilusi, jei nebūtų deginamas iškastinis kuras.

Pasaulinis atšilimas – taip vadinamas laipsniškas vidutinės Žemės paviršiaus temperatūros didėjimas. Pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis – padidėjęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Šios dujos aplink Žemę sudaro sluoksnį, kuris sulaiko saulės šilumą. Dėl šios sulaikytos šilumos kyla vidutinė Žemės temperatūra.

Šiltnamio efektas yra natūralus ir padeda išlaikyti gyvybingą Žemės klimatą. Tačiau dėl iškastinio kuro deginimo atmosferoje padaugėjo anglies dioksido. Dėl šio padidėjimo šiltnamio efektas tapo stipresnis

Kada prasidėjo visuotinis atšilimas?

Nėra galutinio atsakymo į klausimą, kada prasidėjo visuotinis atšilimas. Tačiau dauguma mokslinių įrodymų rodo, kad nuo XVIII a. pabaigos, kai prasidėjo pramonės revoliucija, visuotinį atšilimą labiausiai lemia žmogaus veikla. Šiuo metu, kai dėl didelio masto pramoninės gamybos į atmosferą pradėjo išsiskirti dideli kiekiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Kodėl visuotinis atšilimas yra problema?

Pasaulinis atšilimas yra problema dėl kelių priežasčių. Pirma, dėl jo įšyla Žemės atmosfera, o tai lemia įvairius klimato pokyčius. Šie pokyčiai lemia ekstremalesnius orų reiškinius, pavyzdžiui, dažnesnius ir intensyvesnius uraganus, potvynius ir sausras. Be to, dėl visuotinio atšilimo kyla jūros lygis, nes šiltesnis vanduo plečiasi. Tai yra problema, nes dėl to kyla potvyniai pakrančių zonose, taip pat didėja audrų ir uraganų daromos žalos rizika. Be to, dėl visuotinio atšilimo tirpsta ledo kepurės, todėl kyla jūros lygis ir taip pat prisideda prie klimato kaitos. Galiausiai visuotinis atšilimas yra problema, nes dėl jo išnyksta nemažai gyvūnų ir augalų rūšių, nes keičiasi arba naikinamos jų buveinės.

Parašykite komentarą