Pasekmės

Pasekmė – tai veiksmo ar įvykio rezultatas, išdava ar poveikis. Dažnai vartojamas kalbant apie neigiamus veiksmo ar įvykio rezultatus, tačiau gali reikšti ir teigiamus rezultatus.

Ar pasekmė reiškia gėrį?

Pagal Merriam-Webster žodyną pasekmės apibrėžtis yra „tai, kas logiškai ar natūraliai išplaukia iš ankstesnio veiksmo ar sąlygos.“

Taigi, trumpai tariant, ne, pasekmė automatiškai nereiškia gero. Tai tiesiog reiškia, kad kažkas įvyksta dėl ko nors kito.

Kokios yra pasekmių rūšys?

Yra daug įvairių pasekmių, kurios gali atsirasti dėl kieno nors veiksmų. Kai kurios pasekmės yra teigiamos, o kitos – neigiamos.

Viena iš pasekmės rūšių yra natūralioji pasekmė, kuri yra asmens veiksmų rezultatas, kurio tas asmuo tiesiogiai nesiekė. Pavyzdžiui, jei kas nors nelaisto savo augalų, natūralu, kad augalai žus.

Kita pasekmių rūšis yra loginė pasekmė, kuri yra asmens veiksmų rezultatas, kurio tas asmuo tiesiogiai siekia. Pavyzdžiui, jei kas nors nupjauna medį, logiška pasekmė būtų ta, kad bus mažiau pavėsio.

Pasekmes taip pat galima suskirstyti į dvi kategorijas: pirmines ir antrines. Pirminės pasekmės yra tiesioginiai asmens veiksmų rezultatai, o antrinės pasekmės – ilgalaikiai rezultatai. Pavyzdžiui, jei kas nors suvalgo per daug saldainių, pirminė pasekmė gali būti skrandžio skausmas, o antrinė pasekmė – svorio padidėjimas.

Kas yra žodžių junginio in consequence sinonimas?

Sinonimas žodžiui in consequence yra „kaip pasekmė“.“

Ar pasekmė reiškia neigiamą?

Ne, pasekmė nereiškia neigiamo. Pasekmė gali būti teigiama arba neigiama.

Parašykite komentarą