Pasikartojantis

Pasikartojantis – būdvardis, apibūdinantis tai, kas kartojasi arba reguliariai kartojasi.

Kas yra pasikartojantis sakinyje?

Žodis „pasikartojantis“ gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jis vartojamas. Gramatikoje jis gali reikšti žodį ar frazę, kuri tekste ar pokalbyje vartojama pakartotinai. Psichologijoje tai gali būti mintis, jausmas ar elgesys, kuris vis sugrįžta.

Kas yra pasikartojimo sinonimas?

Pasikartojimo sinonimas yra „recidyvas.“

Kas yra priešinga pasikartojančiai situacijai?

Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą nėra, nes priešpriešą pasikartoti galima aiškinti įvairiai. Pavyzdžiui, pasikartojimo priešingybė gali būti laikoma nesikartojančiu dalyku, t. y. dalyku, kuris įvyksta vieną kartą ir daugiau nepasikartoja. Arba priešingu pasikartojančiam dalykui galima laikyti tai, kas nesikartoja, arba tai, kas yra unikalu.

Kas yra pasikartojanti situacija?

Pasikartojanti situacija yra tokia, kai tie patys įvykiai kartojasi vėl ir vėl. Taip gali nutikti dėl įvairių priežasčių, tačiau dažnai tai nutinka, kai žmonės yra įstrigę neigiamame elgesio modelyje. Kai kuriais atvejais pasikartojanti situacija gali būti susijusi su asmens aplinka arba žmonėmis, su kuriais jis nuolat bendrauja. Kitais atvejais tai gali būti paties asmens pasirinkimų ir elgesio rezultatas.

Parašykite komentarą