Pasiūlos kreivė

Pasiūlos kreivė – tai grafinis vaizdas, rodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų gamintojas nori ir gali tiekti įvairiomis kainomis. Paprastai ji yra didėjanti, o tai rodo, kad didėjant kainoms gamintojai paprastai nori ir gali tiekti daugiau prekių ar paslaugų. Pasiūlos kreivė gali būti naudojama nagrinėjant kainos pokyčių poveikį tiekiamam kiekiui.

Pasiūlos kreivė pasižymi keliomis pagrindinėmis savybėmis. Pirma, tai kainos ir tiekiamo kiekio santykio grafinis pavaizdavimas. Tai reiškia, kad pasiūlos kreivė rodo, kiek prekės ar paslaugos vienetų gamintojas nori ir gali tiekti įvairiomis kainomis. Antra, pasiūlos kreivė paprastai yra didėjančio nuolydžio, o tai rodo, kad didėjant kainoms gamintojai paprastai nori ir gali tiekti daugiau prekės ar paslaugos. Galiausiai, pasiūlos kreivė gali būti naudojama kainų pokyčių poveikiui tiekiamam kiekiui tirti.

Kas lemia pasiūlos kreivės didėjimą?

Yra keletas veiksnių, dėl kurių pasiūlos kreivė gali padidėti. Vienas iš jų yra tiekiamos prekės ar paslaugos kainos padidėjimas. Dėl to padidės tiekiamas kiekis, nes tiekėjai sieks pasinaudoti aukštesnėmis kainomis. Kitas veiksnys, dėl kurio gali padidėti pasiūlos kreivė, yra tiekėjų skaičiaus padidėjimas rinkoje. Dėl to padidės konkurencija ir padidės tiekiamas kiekis už bet kokią kainą. Galiausiai, patobulinus technologiją arba padidėjus išteklių prieinamumui, gali padidėti tiekiamas kiekis už bet kokią kainą.

Kas yra pasiūlos kreivė ir paklausos kreivė?

Mikroekonomikoje pasiūla ir paklausa yra ekonominis kainų nustatymo rinkoje modelis. Daroma išvada, kad tobulos konkurencijos rinkoje tam tikros prekės ar kito parduodamo objekto, pavyzdžiui, darbo jėgos ar elektroninių signalų, vieneto kaina turi tendenciją artėti prie kainos, dėl kurios pardavėjai negautų pelno, o pirkėjai neturėtų pertekliaus. Pagrindinė modelio prielaida yra ta, kad kainos ir darbo užmokestis gali greitai prisitaikyti prie rinkos sąlygų.

Paklausos kreivė – tai grafinis vaizdas, parodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų vartotojai nori ir gali įsigyti įvairiomis kainomis, jei visi kiti veiksniai yra pastovūs. Paprastai ji vaizduojama kaip žemyn slenkanti kreivė, kaip parodyta pridedamame paveikslėlyje. Taip yra dėl to, kad, mažėjant prekės ar paslaugos kainai, paprastai didėja tos prekės ar paslaugos vartotojų paklausa.

Pasiūlos kreivė – tai grafinis vaizdas, rodantis, kiek prekės ar paslaugos vienetų gamintojai nori ir gali tiekti įvairiomis kainomis, jei visi kiti veiksniai yra pastovūs. Paprastai ji vaizduojama kaip į viršų slenkanti kreivė, kaip parodyta pridedamame paveikslėlyje. Taip yra dėl to, kad paprastai, didėjant prekės ar paslaugos kainai, didėja ir gamintojų tiekiamas tos prekės ar paslaugos kiekis.

Kokie yra pasiūlos kreivių tipai?

Yra keturi pasiūlos kreivių tipai:

1. Į viršų slenkanti pasiūlos kreivė: Šis pasiūlos kreivės tipas rodo, kad, didėjant prekės kainai, didėja ir jos tiekiamas kiekis. Tai dažniausiai pasitaikantis pasiūlos kreivės tipas.

2. Plokščia pasiūlos kreivė: Šis pasiūlos kreivės tipas rodo, kad, keičiantis prekės kainai, tiekiamos prekės kiekis nesikeičia.

3. Žemyn slenkanti pasiūlos kreivė: Šis pasiūlos kreivės tipas rodo, kad, didėjant prekės kainai, jos tiekiamas kiekis mažėja.

4. Vertikali pasiūlos kreivė: Šis pasiūlos kreivės tipas rodo, kad tiekiamos prekės kiekis yra pastovus ir nesikeičia keičiantis prekės kainai.

Kokia yra pasiūlos kreivės formulė?

Pasiūlos kreivė – tai grafiškai pavaizduotas ryšys tarp prekės kainos ir tos prekės kiekio, kurį tiekėjai nori ir gali pateikti. Pasiūlos kreivė krypsta aukštyn iš kairės į dešinę, o tai reiškia, kad, didėjant prekės kainai, didėja ir tiekėjų tiekiamos prekės kiekis. Konkreti pasiūlos kreivės forma priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant tiekiamos prekės pobūdį ir gamybos sąnaudas.

Parašykite komentarą