Pasirinktinai

Sąvoka „pasirenkamasis“ reiškia, kad kažkas nėra privaloma, bet galima pasirinkti, jei norima. Pasirenkamieji dalykai nėra esminiai ar būtini, bet gali būti naudingi, patogūs ar naudingi.

Kas nėra neprivaloma reiškia?

Žodis „neprivalomas“ reiškia, kad kažkas nėra privaloma arba kad asmuo pats sprendžia, ar tai daryti, ar ne.

Kas yra neprivalomas objektas?

Pasirenkamasis dalykas – tai kursas, kurį studentas gali pasirinkti mokytis pagal savo mokymo programą, bet kuris nėra privalomas norint baigti mokyklą. Pasirenkamieji dalykai – tai paprastai pasirenkamieji dalykai, leidžiantys mokiniams nuodugniau išnagrinėti tam tikrą dominančią temą.

Kas yra neprivalomas sinonimas?

Neprivalomas sinonimas – tai žodis ar frazė, kurią galima vartoti vietoj kito žodžio ar frazės, kad būtų išvengta pasikartojimo. Pasirenkamieji sinonimai paprastai nurodomi skliausteliuose po žodžio ar frazės, kurią jie gali pakeisti. Pavyzdžiui, žodis „arba“ gali būti vartojamas kaip neprivalomas žodžio „ir“ sinonimas šiame sakinyje: „Aš noriu eiti į parduotuvę arba man reikia eiti į banką.“ Šiame sakinyje žodis „arba“ nebūtinas, tačiau, jei norima, jis gali būti vartojamas vietoj žodžio „ir“.

Kaip vartojate žodį neprivalomas?

Neprivaloma veikla – tai veikla, kuri nėra privaloma ir kurią galima praleisti, jei norima.

Pavyzdžiui, jei mokytojas sako, kad namų darbų atlikimas nėra privalomas, tai reiškia, kad mokiniai gali rinktis, ar juos atlikti, ar ne, ir nebus baudžiami, jei jų neatliks.

Panašiai, jei renginys pažymėtas kaip neprivalomas, tai reiškia, kad žmonės neprivalo jame dalyvauti ir, jei nori, gali likti namuose.

Parašykite komentarą