Paskelbti

Promulgate (veiksmažodis)

1. paskelbti arba viešai paskelbti.

2. Įvesti (įstatymą, dekretą ir pan.) įsigalioti oficialiu paskelbimu.

Kas yra žodžių junginio promulgate pavyzdys?

Promulguoti – oficialiai paskelbus ką nors (pvz., įstatymą) pradėti taikyti. Promulgavimo pavyzdys – kai visuomenei paskelbiamas naujas įstatymas.

Koks yra žodžio promulgate sinonimas?

Nėra vieno tobulo sinonimo žodžiui „paskelbti“, tačiau kai kurie galimi artimi pakaitai yra „paskelbti“, „paskelbti“ ir „paskelbti“.“

Kaip sakinyje pavartoti žodį promulgate??

Veiksmažodis „reklamuoti“ reiškia skelbti arba viešai skelbti.

Pateikiame sakinio pavyzdį, kuriame pavartotas žodis „promulguoti“:

Vyriausybė paskelbė naują įstatymą.

Ką teisėje reiškia promulguoti?

Žodis „promulguoti“ teisėje turi kelias skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jis vartojamas.

1. Skelbti arba paviešinti įstatymą, dekretą ar įsaką.

2. norint oficialiai paskelbti įstatymą.

3. Skelbti arba paskelbti (doktriną, principą ir pan.).) kaip autoritetingas arba įpareigojantis.

Parašykite komentarą