Paskirstomasis konkursas

Paskirstomasis siūlymas – tai siūlymo rūšis, kai kiekvienas siūlytojas stengiasi užsitikrinti visą siūlomų prekių ar paslaugų pasiūlą. Šio tipo aukcionai paprastai naudojami tais atvejais, kai prekių ar paslaugų pasiūla yra ribota ir kiekvienas aukciono dalyvis stengiasi užsitikrinti kuo didesnę pasiūlos dalį. Šio tipo aukcionai dažnai gali sukelti aukcionų karus, nes kiekvienas aukciono dalyvis stengiasi pergudrauti kitus, kad užsitikrintų visą pasiūlą.

Kokie yra du pasiūlymų teikimo būdai?

Egzistuoja du aukciono būdai: uždaro pasiūlymo metodas ir atviro pasiūlymo metodas. Taikant užklijuotų pasiūlymų metodą, kiekvienas aukciono dalyvis aukciono vedėjui pateikia užklijuotą voką su savo pasiūlymu, o šis atplėšia vokus ir paskelbia didžiausią kainą pasiūliusį aukciono dalyvį. Atviro siūlymo metodo atveju pasiūlymai skelbiami garsiai, kai jie pateikiami.

Kokie yra 4 aukcionų tipai?

1. Angliškas aukcionas: Aukciono dalyviai varžosi tarpusavyje, o kaina kyla tol, kol lieka tik vienas aukciono dalyvis.

2. Olandiškasis aukcionas: Aukciono dalyviai pateikia uždaro tipo pasiūlymus, o laimėtojas, pasiūlęs didžiausią kainą, laimi ir sumoka tiek, kiek pasiūlė.

3. Vickrey aukcionas: Aukciono dalyviai pateikia užantspauduotus pasiūlymus, o nugalėtoju tampa mažiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis. Tačiau jie sumoka kainą, kurią pateikė antras pagal dydį konkurso dalyvis.

4. Atvirkštinis aukcionas: Aukciono dalyviai konkuruoja tarpusavyje, kaina mažėja, kol lieka tik vienas dalyvis.

Kiek yra pasiūlymų tipų?

Yra keturi pagrindiniai siūlymo tipai:

1. Atviras siūlymas

2. Uždaras siūlymas

3. Atvirkštinis aukcionas

4. Derybinis aukcionas

Atviras siūlymas yra labiausiai paplitęs siūlymo tipas, kai visos suinteresuotos šalys kviečiamos pateikti pasiūlymą. Uždaras aukcionas – kai pasiūlymą pateikti kviečiamos tik iš anksto atrinktos šalys. Atvirkštinis aukcionas – tai toks aukcionas, kai pirkėjas nurodo kainą, kurią jis yra pasirengęs mokėti, o tada pardavėjai dalyvauja aukcione, siekdami išsiaiškinti, kas gali pateikti prekes ar paslaugas už tą kainą. Derybinis aukcionas – tai toks aukcionas, kai pirkėjas ir pardavėjas tiesiogiai derasi dėl kainos, nevykdydami oficialaus aukciono proceso.

Kokie yra skirtingi konkurencinio siūlymo tipai?

Yra keturi pagrindiniai konkurencinio siūlymo tipai:

1. Atviras siūlymas

Atviras konkursinis pasiūlymas yra labiausiai paplitusi konkursinio pasiūlymo rūšis. Atviro konkurso atveju visi potencialūs rangovai kviečiami pateikti pasiūlymus dėl projekto. Tada atplėšiami ir įvertinami pasiūlymai, o sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu dalyviu.

2. Kvietimas dalyvauti konkurse

Kviestiniame konkurse, dar vadinamame atrankiniu konkursu, tik ribotas rangovų skaičius kviečiamas pateikti pasiūlymą dėl projekto. Atrankos procesas paprastai grindžiamas tokiais veiksniais kaip rangovo patirtis, reputacija ir finansinis stabilumas.

3. Konkurencinis uždaras aukcionas

Konkurencinio uždaro konkurso, dar vadinamo užplombuotu konkursu, metu pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke. Pasiūlymai atplėšiami ir įvertinami, o sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu dalyviu.

4. Derybinis siūlymas

Vykdant derybų konkursą, dar vadinamą pirkimu derybų būdu, sutartis sudaroma su rangovu, kuris siūlo geriausią projekto vertę, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kaina, kokybė ir patirtis.

Parašykite komentarą