Pasyvusis subjektas

Pasyvusis subjektas yra veiksmo gavėjas sakinyje. Subjektas yra „pasyvus“, nes jis nėra tas, kuris atlieka veiksmą.

Sakinyje su pasyviuoju subjektu paprastai vartojama veiksmažodžio „būti“ forma ir pagrindinio veiksmažodžio praeities dalyviai. Pavyzdžiui: „Kamuolį metė žaidėjas.“ Šiame sakinyje „kamuolys“ yra pasyvusis subjektas.

Pasyvusis balsis dažnai vartojamas oficialiuose arba akademiniuose rašiniuose. Dėl šio veiksmažodžio sakinys gali skambėti objektyviau, nes dėmesys sutelkiamas į veiksmą, o ne į subjektą.

Koks yra pasyvaus veiksmažodžio pavyzdys?

Pasyvumo pavyzdys – asmuo, kuris nesiima iniciatyvos ir leidžia kitiems priimti sprendimus už jį.

Ar pasyviajame žodyje subjektas yra pirmas?

Ne, pasyviajame balse subjektas ne visada yra pirmas. Subjekto padėtis priklauso nuo sakinio kryptingumo. Pavyzdžiui, jei dėmesys sutelkiamas į veiksmą, subjektas bus dedamas po veiksmažodžio:

Lempa buvo nuversta.

Tačiau jei dėmesys sutelkiamas į subjektą, jis rašomas prieš veiksmažodį:

Vėjo gūsis nuvertė lempą.

Kas yra pasyvusis ir aktyvusis subjektas?

Aktyvusis subjektas yra sakinio veikėjas arba veiksnys, o pasyvusis subjektas – veiksmo gavėjas. Kitaip tariant, aktyvusis subjektas yra sakinio „vykdytojas“, o pasyvusis subjektas yra tas, kuris yra veikiamas.

Štai pavyzdys, iliustruojantis skirtumą:

Sakinyje „Džonas pataikė į kamuolį“ veikiamasis asmuo yra Džonas, kuris atlieka veiksmą – pataiko į kamuolį. Pasyvusis subjektas šiame sakinyje būtų kamuolys, kurį muša Jonas.

Sakinyje „Kamuolys buvo pataikytas Džono“ subjektas vėl yra kamuolys, bet šį kartą jis yra pasyviojoje formoje. Tai reiškia, kad Jonas yra veikėjas, o kamuolys yra veiksmo gavėjas, o ne atvirkščiai.

Kas yra pasyvus ir aktyvus pavyzdys?

Sąvokos „pasyvus“ ir „aktyvus“ gali būti taikomos įvairiems dalykams, tačiau apskritai sąvoka „pasyvus“ reiškia kažką, kas nieko aktyviai nedaro, o sąvoka „aktyvus“ reiškia kažką, kas ką nors aktyviai daro. Pavyzdžiui, žmogus, kuris guli lovoje ir miega, laikomas pasyvioje būsenoje, o žmogus, kuris bėga arba sportuoja, laikomas aktyvioje būsenoje.

Kalbant apie gramatiką, veiksmažodžiams gali būti taikomi terminai „pasyvusis“ ir „aktyvusis“. Veiksmažodis laikomas pasyviuoju balsu, kai sakinio subjektas neatlieka veiksmažodžio veiksmo, o jį atlieka su juo. Pavyzdžiui, sakinyje „Kamuolys buvo pataikytas mušėjo“ veiksmažodis „buvo pataikytas“ yra pasyviojo balso, nes sakinio subjektas (kamuolys) neatlieka veiksmo (jį pataiko mušėjas). Priešingai, veiksmažodis laikomas veikiamosios rūšies, kai sakinio subjektas atlieka veiksmažodžio veiksmą. Pavyzdžiui, sakinyje „Bitininkas pataikė į kamuolį“ veiksmažodis „pataikyti“ yra veikiamosios rūšies, nes sakinio subjektas (bitininkas) atlieka veiksmą (pataiko į kamuolį).

Pasyvusis balsis dažnai vartojamas raštuose, nes dėl jo sakiniai gali skambėti formaliau ir gali būti vartojamas norint išvengti sakymo kas

Parašykite komentarą