Patentas

Patentas – tai teisinis dokumentas, kuriuo išradėjui suteikiamos išimtinės teisės nustatytą laiką gaminti, naudoti ir parduoti išradimą. Patentus išduoda vyriausybė ir jie galioja 20 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Kad išradimas būtų patentuotas, jis turi būti naujas, naudingas ir neakivaizdus.

Kas yra patento pavyzdys?

Patentas – tai išimtinė teisė, suteikiama išradimui, t. y. produktui arba procesui, kuriuo sukuriamas naujas būdas ką nors daryti arba siūlomas naujas techninis problemos sprendimas. Norint gauti patentą, techninė informacija apie išradimą turi būti atskleista visuomenei patento paraiškoje.

Kokie yra 4 patentų tipai?

Jungtinėse Valstijose yra keturių rūšių patentai: dizaino, augalų, naudingumo ir pakartotinio išdavimo patentai.

Dizaino patentais saugomas daikto dekoratyvinis dizainas. Augalų patentais saugomi besidauginantys augalai. Naudingumo patentai apsaugo išradimo funkcinius aspektus. Pakartotinio išdavimo patentais ištaisomos išduotuose patentuose padarytos klaidos.

Ką reiškia patentas?

Patentas – tai teisinis dokumentas, suteikiantis savininkui išimtinę teisę tam tikrą laiką gaminti, naudoti arba parduoti išradimą.

Kokie yra 3 patentų tipai?

Jungtinėse Amerikos Valstijose yra trys patentų rūšys: dizaino patentai, naudingumo patentai ir augalų patentai. Dizaino patentais saugomas daikto dekoratyvinis dizainas, naudingumo patentais – daikto ar proceso funkciniai aspektai, o augalų patentais saugomos naujos augalų rūšys.

Parašykite komentarą