Patikrinti

Terminas „tikrinti“ gali reikšti įvairius dalykus, tačiau paprastai jis reiškia veiksmą, kai kažkas tikrinama arba bandoma, siekiant įsitikinti, kad tai yra teisinga, tiksli arba galiojanti informacija. Tai gali būti atliekama įvairiomis priemonėmis, įskaitant rankinį patikrinimą, palyginimą su žinomu standartu arba naudojant testavimo ar tikrinimo priemonę.

Daugeliu atvejų patikra yra nuolatinis procesas, kuris atliekamas visą produkto ar sistemos kūrimo ir priežiūros laikotarpį. Pavyzdžiui, programinės įrangos kūrėjas, atlikęs pakeitimus, gali atlikti savo kodo patikros testus, kad įsitikintų, jog dėl pakeitimų neatsirado naujų klaidų. Panašiai gali būti reguliariai tikrinamas gamybos procesas, siekiant įsitikinti, kad jis duoda nuoseklius rezultatus.

Yra kelios pagrindinės savybės, kurios paprastai siejamos su verifikavimu. Pirma, ji paprastai atliekama siekiant užtikrinti, kad kažkas atitiktų tam tikrus reikalavimus ar standartus. Antra, tai dažnai daroma atliekant tam tikros formos bandymus arba tikrinimą, o ne tiesiog pasikliaujant teoriniais argumentais ar prielaidomis. Galiausiai, tikrinimas dažnai yra iteracinis procesas, t. y. jis paprastai atliekamas kelis kartus per produkto ar sistemos kūrimo ar gyvavimo laikotarpį.

Kokios rūšies žodis yra verifikuoti?

Tikrinti yra veiksmažodis, ypač tranzityvinis veiksmažodis. Tai reiškia, kad jai reikia objekto, kad būtų užbaigta jos reikšmė. Kai ką nors verifikuojate, tikrinate, ar tai teisinga arba autentiška.

Kaip vartojate žodį verify?

„Tikrinti“ – tai daugelio programavimo kalbų komanda, leidžianti programuotojui patikrinti, ar jo kodas veikia taip, kaip tikėtasi. Dažnai naudojamas kartu su „derintuvu“, kad padėtų rasti ir ištaisyti kodo klaidas.

Kodėl verifikuoti reiškia?

Žodis verifikuoti kilęs iš lotynų kalbos žodžio verificāre, kuris reiškia „padaryti teisingą“.“ Kai ką nors tikrinate, tikrinate, ar tai tiksli arba teisinga informacija.

Ar verifikuoti reiškia patvirtinti?

Verifikuoti ir patvirtinti reiškia patikrinti ko nors tikslumą. Tačiau žodis verify (patikrinti) labiau vartojamas kalbant apie ko nors tikrumo patikrinimą, o confirm (patvirtinti) – apie ko nors tikslumo patikrinimą.

Parašykite komentarą