Patricidas

Patricidas – tai tėvo nužudymas arba žmogus, kuris nužudo savo tėvą.

Ar dažniau pasitaiko matricidas, ar patricidas?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai labai priklauso nuo sąvokų „matricidas“ ir „patricidas“ apibrėžties.“ Pavyzdžiui, jei matricidą apibrėžiame kaip motinos nužudymą, o patricidą – kaip tėvo nužudymą, tikėtina, kad patricidas yra dažnesnis nei matricidas. Tačiau jei matricidą apibrėšime plačiau, t. y. kaip bet kurios artimos moters giminaitės nužudymą, o patricidą – kaip bet kurio artimo vyro giminaičio nužudymą, tuomet matricidų ir patricidų paplitimas gali būti lygesnis.

Kas yra priešingybė patricidui?

Tėvažudystės priešingybė yra brolžudystė, t. y. savo brolio nužudymas.

Kaip vadinamas sesers nužudymas?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes terminas „sesers nužudymas“ gali reikšti daugybę skirtingų dalykų. Pavyzdžiui, tai gali reikšti savo sesers nužudymą arba tai gali reikšti kito asmens sesers nužudymą. Be to, šis terminas gali reikšti sesers nužudymą arba gali tiesiog reikšti sesers nužudymą apskritai, neatsižvelgiant į aplinkybes.

Kaip dažnai pasitaiko matricidas?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes sunku tiksliai stebėti ir apibrėžti matricidą. Tačiau, remiantis turimais duomenimis, manoma, kad matricidas yra palyginti retas reiškinys, pasitaikantis mažiau nei 1 % visų nužudymų.

Parašykite komentarą