Patronuojančioji bendrovė

Patronuojančioji bendrovė – tai bendrovė, kuriai priklauso bent dauguma balsų suteikiančių akcijų kitoje bendrovėje, vadinamoje patronuojamąja bendrove. Todėl patronuojančioji įmonė gali kontroliuoti dukterinę įmonę. Patronuojančios bendrovės taip pat gali būti vadinamos kontroliuojančiosiomis bendrovėmis.

Patronuojančioji bendrovė gali būti viešai kotiruojama bendrovė arba privati bendrovė. Dukterinė įmonė gali būti tiek viešai kotiruojama bendrovė, tiek privati bendrovė.

Patronuojančioji bendrovė gali būti įsikūrusi bet kurioje šalyje. Dukterinė įmonė gali būti įsikūrusi bet kurioje šalyje.

Patronuojanti bendrovė gali būti bet kokio dydžio. Dukterinė ląstelė gali būti bet kokio dydžio.

Patronuojančioji bendrovė gali būti bet kurios pramonės šakos įmonė. Dukterinė įmonė gali veikti bet kurioje pramonės šakoje.

Ar patronuojančiai įmonei priklauso įmonė?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo konkrečios patronuojančiosios ir konkrečios dukterinės įmonės. Kai kuriais atvejais patronuojančiajai įmonei gali priklausyti 100 % dukterinės įmonės akcijų. Kitais atvejais patronuojančioji bendrovė gali turėti mažumos akcijų paketą dukterinėje bendrovėje. Vis dėlto kitais atvejais patronuojanti bendrovė gali neturėti dukterinės bendrovės nuosavybės teisių, bet gali turėti reikšmingą dukterinės bendrovės kontrolę pagal sutartį ar kitą susitarimą.

Ką reiškia patronuojančioji bendrovė?

Patronuojančioji įmonė – tai įmonė, kuriai priklauso kita įmonė. Patronuojančioji bendrovė gali būti kontroliuojančioji bendrovė, t. y. jai priklauso kontrolinis kitos bendrovės akcijų paketas, arba ne kontroliuojančioji bendrovė, t. y. jai priklauso mažumos akcijų paketas kitoje bendrovėje. Patronuojančios bendrovės gali būti viešosios arba privačios.

Kaip vadinamos patronuojančios įmonės?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes skirtingos bendrovės gali turėti skirtingą terminologiją savo patronuojančioms bendrovėms įvardyti. Apskritai patronuojančioji įmonė paprastai yra didžiausia arba dominuojanti įmonė įmonių grupėje, taip pat ji gali būti ta, kuri valdo arba kontroliuoja kitas įmones. Patronuojančios įmonės taip pat gali būti vadinamos kontroliuojančiosiomis bendrovėmis, įmonių tėvais arba tiesiog tėvais.

Kuo skiriasi patronuojančioji ir dukterinė bendrovė?

Patronuojančioji bendrovė yra bendrovė, kuriai priklauso kita bendrovė, vadinama dukterine bendrove. Patronuojančioji bendrovė yra didesnė bendrovė, o dukterinė bendrovė – mažesnė bendrovė. Patronuojančioji įmonė kontroliuoja patronuojamąją įmonę, o patronuojamoji įmonė yra priklausoma nuo patronuojančiosios įmonės. Patronuojančioji bendrovė gali būti kontroliuojančioji bendrovė, t. y. bendrovė, kuriai priklauso kitos bendrovės, bet kuri jų nevaldo.

Parašykite komentarą