Patvirtinamasis pareiškimas

Aferistinis pareiškimas – tai rašytinis pareiškimas, pateikiamas prisiekus. Asmuo, duodantis priesaikos pareiškimą, vadinamas priesaikos davėju. Priesaikos pareiškimas paprastai naudojamas norint pateikti prisiekusiųjų liudijimą arba patvirtinti tam tikrus faktus.

Kad priesaikos pareiškimas galiotų, jį turi pasirašyti priesaikos davėjas. Kad priesaikos pareiškimas būtų laikomas teisėtu, jis taip pat turi būti patvirtintas notaro.

Kas gali parašyti priesaikos pareiškimą?

Priesaikos pareiškimas – tai rašytinis pareiškimas, kuris tvirtinamas notaro. Priesaikos pareiškimas gali būti naudojamas įvairiose teisinėse situacijose, įskaitant fakto įrodymo pateikimą, įrodymų pateikimą teisme arba prisiekusiųjų liudijimą liudijant.

Priesaikos pareiškimą gali parašyti bet kuris vyresnis nei 18 metų asmuo. Kad priesaikos pareiškimas būtų laikomas teisėtu, jis turi būti pasirašytas notaro akivaizdoje.

Kas yra priesaikos pareiškimas teisine prasme?

Priesaikos pareiškimas – tai rašytinis pareiškimas, pateikiamas prisiekus. Patvirtinamieji pareiškimai paprastai naudojami teismo procesuose, siekiant pateikti įrodymus arba liudijimus, pagrindžiančius tam tikrą reikalavimą arba argumentą.

Priesaikos pareiškimus turi pasirašyti pareiškimą teikiantis asmuo („prisiekusysis“) notaro ar kito pareigūno, galinčio duoti priesaiką, akivaizdoje. Tada notaras ar kitas pareigūnas patvirtins, kad prisiekusysis prisiekė, jog priesaikos pareiškime pateikti teiginiai yra teisingi.

Patvirtinamieji pareiškimai paprastai naudojami siekiant pateikti prisiekusiųjų liudijimą, pagrindžiantį tam tikrą reikalavimą ar argumentą. Pavyzdžiui, priesaikos pareiškimas gali būti naudojamas liudytojo tapatybei įrodyti, dokumento autentiškumui nustatyti arba tam tikram įvykiui įrodyti.

Patvirtinamieji pareiškimai taip pat gali būti naudojami pareiškimams, kurie kitu atveju būtų neleistini kaip įrodymai, pvz. Tačiau yra apribojimų, kokių rūšių pareiškimus galima įtraukti į priesaikos pareiškimą ir kaip jie gali būti naudojami.

Priesaikos pareiškimai paprastai rašomi pirmuoju asmeniu, juos turi pasirašyti prisiekusysis. Priesaikos pareiškimą taip pat turi patvirtinti notaras arba kitas pareigūnas, galintis duoti priesaiką.

Kas yra priesaikos pareiškimo raštas?

Raštas su priesaika – tai tam tikros rūšies oficialus raštas, kuriame rašytojas prisiekia, kad rašte pateikti teiginiai yra teisingi. Affidavit raštai paprastai naudojami teisminiuose procesuose, siekiant pateikti įrodymus ar liudijimus. Laišką gali parašyti priesaikos pareiškimo autorius arba kas nors kitas jo vardu.

Kaip užpildyti priesaikos pareiškimą?

Pirmas žingsnis – nustatyti, kokio tipo priesaikos pareiškimą reikia užpildyti. Yra daug skirtingų priesaikos pareiškimų rūšių, todėl svarbu įsitikinti, kad naudojate tinkamą priesaikos pareiškimą. Nustačius tinkamą priesaikos pareiškimą, reikia surinkti reikiamą informaciją ir dokumentus.

Toliau turėsite užpildyti priesaikos pareiškimą. Įsitikinkite, kad įtraukėte visą reikalaujamą informaciją, ir dukart patikrinkite, ar ji yra tiksli. Užpildę priesaikos pareiškimą, turėsite jį pasirašyti pas notarą.

Kai priesaikos pareiškimas bus pasirašytas, turėsite jį pateikti atitinkamai šaliai.

Parašykite komentarą