Patvirtinimas

Sutvirtinimas yra oficialus sakramentas arba paslaptis, kai sakoma, kad Šventoji Dvasia suteikia gavėjui ypatingą malonę. Ji taip pat vadinama krikštijimo arba patepimo aliejumi sakramentu.

Sutvirtinimas laikomas katalikišku sakramentu, kurį paprastai priima jauni suaugę katalikai. Tačiau jį praktikuoja ir kai kurios protestantų konfesijos.

Sakoma, kad sutvirtinimas suteikia jį gavusiam asmeniui ypatingą Šventosios Dvasios jėgą, kuri naudojama jo krikščioniškam tikėjimui patvirtinti ir sustiprinti. Teigiama, kad ši stiprybė padeda gyventi dorą gyvenimą ir apsisaugoti nuo pagundų bei dvasinių išpuolių.

Kokie yra 5 patvirtinimo reikalavimai?

Penki patvirtinimo reikalavimai yra šie: kandidatas turi būti:

1. Pakrikštyti

2. Bent septynerių metų senumo

3. Gebėjimas suprasti ir išreikšti tikėjimą

4. Norintys priimti sakramentą

5. Rėmėjas – praktikuojantis katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą

Kas yra patvirtinimas ir pavyzdys?

Patvirtinimas – tai procesas, kurio metu kas nors nustatoma arba įsitikinama. Kalbant apie religinį tikėjimą, sutvirtinimas yra perėjimo apeiga, kurios metu asmuo patvirtina savo tikėjimą ir įsipareigojimą religijai. Teisės kontekste patvirtinimas yra procesas, kurio metu patvirtinama sutartis ar kitas teisinis susitarimas.

Kodėl patvirtinimas yra toks svarbus?

Sutvirtinimas – tai krikščionių tikėjimo procesas, kurio metu jau pakrikštytas asmuo oficialiai priimamas į Bažnyčią. Daugumoje krikščioniškųjų konfesijų jis laikomas sakramentu, o jį paprastai teikia vyskupas ar kitas aukštas bažnyčios pareigūnas.

Sutvirtinimas laikomas svarbiu, nes juo patvirtinamas tikėjimas ir įsipareigojimas Bažnyčiai. Tai taip pat laikoma būdu gauti Šventąją Dvasią, kuri laikoma vadovavimo ir stiprybės šaltiniu.

Kokio amžiaus yra konfirmacija?

Sutvirtinimas yra Katalikų Bažnyčios sakramentas, kurį paprastai priima jauni suaugusieji, sulaukę maždaug 14 metų. Tačiau amžius gali skirtis priklausomai nuo vyskupijos, o kai kuriose vyskupijose sakramentą gali priimti ir septynerių metų vaikai.

Parašykite komentarą