Pavaldus

Subordinacinio elgesio apibrėžtis yra „tarnavimas kito asmens ar grupės interesams, o ne savo paties interesams tenkinti“.“ Kitaip tariant, pavaldūs žmonės yra tie, kurie visada siekia įtikti kitiems ir jų poreikius iškelia aukščiau savųjų.

Pavaldiems žmonėms būdingi šie bruožai: visada pirmenybę teikia kitiems, yra pernelyg nuolaidūs ir visada stengiasi įtikti. Jie taip pat gali būti nedrąsūs, menkai save vertinti ir bijoti pasisakyti už save.

Apibrėžti pavaldžių žmonių bruožai yra šie: visada iškelti kitų poreikius aukščiau už savo, būti pasirengusiems paaukoti savo laimę dėl kitų ir niekada neįsitvirtinti.

Ką reiškia pavaldus elgesys?

Pavaldus elgesys – tai elgesys, kai elgiamasi pavaldžiai arba vergiškai. Tai gali būti įsakymų vykdymas nekvestionuojant arba paklusimas vadovaujančias pareigas užimantiems asmenims. Tai taip pat gali reikšti, kad kitų žmonių poreikius iškeliate aukščiau už savo poreikius arba stengiatės įtikti tiems, kurie užima vadovaujančias pozicijas.

Kaip nustoti elgtis pavaldžiai?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes jis priklauso nuo konkretaus asmens ir jo unikalios situacijos. Tačiau yra keletas bendrų patarimų, kurie gali būti naudingi žmogui, norinčiam nustoti būti pavaldžiu.

1. Pirma, svarbu įsisąmoninti, kada elgiatės subsidiariai. Tam gali prireikti tam tikros savianalizės ir sąžiningo savęs įvertinimo. Ar yra tam tikrų žmonių arba situacijų, kurios skatina jūsų pavaldų elgesį? Kokias mintis ir emocijas patiriate, kai esate pavaldus?

2. Nustatę, kada elgiatės pavaldžiai, galite pradėti dirbti, kad pakeistumėte savo elgesį tose situacijose. Jei įmanoma, venkite žmonių ar situacijų, kurios skatina jūsų pavaldų elgesį. Jei negalite jų išvengti, stenkitės aktyviai įsitvirtinti tokiose situacijose. Pavyzdžiui, jei esate linkę būti pavaldūs savo viršininkui, daugiau kalbėkite per susirinkimus ir siūlykite savo nuomonę dėl projektų.

3. Dar vienas būdas nustoti būti pavaldžiu – pakeisti požiūrį į save. Jei esate neigiamos arba prastos nuomonės apie save, galite būti labiau linkę elgtis pavaldžiai, nes manote, kad nesate verti pagarbos ar lygybės. Dirbkite ties savo savigarbos ir pasitikėjimo savimi stiprinimu, kad jaustumėtės galintys pakovoti už save.

4. Galiausiai svarbu prisiminti, kad turite teisę būti gerbiamas ir su jumis turi būti elgiamasi kaip su žmogumi

Kaip vadinamas pavaldus asmuo?

Pavaldus asmuo – tai asmuo, kuris yra kam nors pavaldus arba pavaldus.

Kas yra pavaldumo sinonimas?

Pavaldumo sinonimas yra tarnavimas.

Parašykite komentarą