Pašventinkite

Pašventinti reiškia padaryti šventą arba išskirti šventam tikslui. Dažnai vartojama kalbant apie tai, kad kažkas tampa švarus ar tyras, pvz.“

Kokia yra žodžio sanctify šaknis?

Žodis „šventinti“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio sanctus, reiškiančio „šventas“.“ Taigi šventinti yra šaknis sanct-, iš kurios taip pat kilę žodžiai šventasis ir šventovė.

Ar Šventoji Dvasia mus pašventina?

Taip, Šventoji Dvasia mus pašventina. Jis yra tas, kuris mus padaro šventus ir išskiria Dievo naudojimui. Be Jo šventinančio darbo mūsų gyvenime liktume nepakitę ir bedieviai.

Kas yra pašventinti Biblijoje?

Terminas „pašventinti“ Biblijoje vartojamas kalbant apie procesą, kai kažkas ar kažkas išskiriamas specialiam tikslui. Tai gali būti daroma pašventinant arba paskelbiant ką nors šventu. Kai kuriais atvejais šventinimas taip pat gali reikšti procesą, kurio metu kas nors tampa švarus arba tyras.

Koks kitas žodis reiškia pašventinti?

Anglų kalboje nėra vieno atitikmens žodžiui „sanctifying“. Ką nors pašventinti – padaryti šventu arba išskirti šventam tikslui.

Parašykite komentarą