Paviršiaus įtempimas

Paviršiaus įtempimas – tai skysčių paviršių polinkio priešintis išorinėms jėgoms ar objektams matas. Ją sukelia kohezinės jėgos tarp skysčio molekulių. Kuo didesnis paviršiaus įtempimas, tuo didesnė jėga reikalinga paviršiui suardyti.

Paviršiaus įtempimui įtakos turi daug veiksnių, įskaitant skysčio rūšį, temperatūrą ir su skysčiu besiliečiančio paviršiaus ploto dydį. Apskritai skysčiai, kurių paviršiaus įtempimas didesnis, yra klampesni ir mažiau lakūs.

Paviršiaus įtempimą galima išmatuoti įvairiais metodais, įskaitant kalibruoto stiklinio vamzdelio arba paviršiaus įtempimo svarstyklių naudojimą.

Kas yra paviršiaus įtempimas ir jo vienetas?

Paviršiaus įtempimas yra elastinga skysčio savybė, leidžianti jam priešintis išorinei jėgai. Jį sukelia kohezinės jėgos tarp skysčio molekulių. Paviršiaus įtempimo matavimo vienetas yra dinas vienam cm.

Kokie yra 3 paviršiaus įtempimo pavyzdžiai?

Pirmasis paviršiaus įtempimo pavyzdys – vandens lašeliai ant lapo. Antrasis pavyzdys – ant vandens plūduriuojantis popieriaus segtukas. Trečiasis pavyzdys – muilo burbulas.

Kodėl paviršiaus įtempimas yra svarbus?

Paviršiaus įtempimas svarbus, nes dėl jo skysčiai gali atsispirti išorinei jėgai. Taip yra todėl, kad skysčio paviršiaus molekulės traukia skysčio molekules, taip pat jas traukia oro molekulės. Tai sukuria įtampą, kuri traukia paviršiuje esančias molekules į skysčio centrą.

Paviršiaus įtempimas taip pat lemia skysčio formą. Pavyzdžiui, vandens lašui įkritus į stiklinę su vandeniu, dėl vandens paviršiaus įtempimo lašas įgauna rutulio formą. Taip yra todėl, kad paviršiaus įtempimas lašo paviršiuje esančias molekules traukia į lašo centrą, todėl lašas įgauna apvalią formą.

Galiausiai paviršiaus įtempimas taip pat gali lemti skysčių judėjimą. Pavyzdžiui, kai vandens lašas patenka ant stiklo paviršiaus, dėl vandens paviršiaus įtempimo lašas išsisklaidys. Taip yra todėl, kad paviršiaus įtempimas lašo paviršiuje esančias molekules traukia į lašo centrą ir dėl to lašas išsiplečia.

Kas sukelia vandens paviršiaus įtempimą?

Paviršiaus įtempimą sukelia vandens molekulių kohezinės jėgos. Šios kohezinės jėgos yra daug stipresnės už vandens molekulių ir kitų paviršių sukibimo jėgas. Dėl kohezinių jėgų vandens paviršius veikia kaip plonas lakštas arba membrana.

Parašykite komentarą