Pavyzdys

Mėginys – tai dalis, gabalas ar medžiagos kiekis, paimtas analizei ar tyrimui. Paprastai ji yra reprezentatyvi visumai ir imama tam, kad parodytų, kokia yra visuma. Imtis gali būti imama iš populiacijos arba proceso.

Kas yra imtis moksliniuose tyrimuose?

Imtis yra populiacijos dalis, kuri naudojama visai grupei reprezentuoti. Atliekant mokslinį tyrimą, priklausomai nuo tyrimo tikslų, gali būti naudojama patogioji arba atsitiktinė tiriamųjų imtis.

Koks yra imties sinonimas?

Imties sinonimas yra pavyzdys.

Koks yra imties pavyzdys?

Imtis yra populiacijos poaibis, naudojamas visai grupei reprezentuoti. Svarbu pasirinkti populiacijai reprezentatyvią imtį, kitaip bet kokios analizės rezultatai bus neobjektyvūs. Pavyzdžiui, jei norite ištirti paauglių išlaidavimo įpročius, svarbu pasirinkti imtį, kurioje būtų įvairių socialinių ir ekonominių sluoksnių paauglių.

Kas yra imtis ir jos rūšys?

Imtis – tai iš didesnės visumos paimta dalis, gabalas ar medžiagos kiekis, kuris paprastai atspindi tą visumą. Egzistuoja daugybė skirtingų imčių tipų, kuriuos galima klasifikuoti pagal jų paskirtį, rinkimo būdą ir kitus veiksnius. Vieni iš labiausiai paplitusių imčių tipų:

-Patogioji imtis – tai neatsitiktinės imties rūšis, kuri atrenkama tik todėl, kad ją lengva arba patogu gauti. Patogiosios imtys dažnai naudojamos atliekant rinkos tyrimus ir kitais atvejais, kai laikas ar ištekliai yra riboti.

-Tikslinė imtis – tai neatsitiktinės imties rūšis, kuri atrenkama remiantis konkrečiomis populiacijos savybėmis. Kokybiniuose tyrimuose dažnai naudojamos tikslinės imtys, nes jos gali padėti geriau suprasti tam tikrą reiškinį.

-Sniego gniūžtės imtis – tai neatsitiktinės imties rūšis, kuri atrenkama pradedant nuo nedidelės žmonių grupės ir prašant jų nurodyti kitus asmenis, atitinkančius įtraukimo į imtį kriterijus. Sniego gniūžtės imtys dažnai naudojamos atliekant tyrimus su sunkiai pasiekiamomis gyventojų grupėmis, pavyzdžiui, narkomanais ar benamiais.

-Atsitiktinė imtis – tai tokios rūšies imtis, kuri atrenkama taip, kad kiekvienas populiacijos narys turi vienodą galimybę patekti į ją. Atsitiktinės imtys laikomos patikimiausiomis imtimis, nes yra mažesnė tikimybė, kad jos bus neobjektyvios.

Parašykite komentarą