Penologija

Penologija – mokslas apie bausmes ir kalėjimų sistemą. Ji užsiima filosofiniu bausmės pagrindimu, baudžiamosios sistemos reforma ir elgesiu su kaliniais.

Penologai nagrinėja bausmių istoriją ir įvairias teorijas, kurios buvo pasiūlytos bausmėms pateisinti. Jie taip pat tiria kalėjimų sistemos veikimą ir įvairių reabilitacijos metodų veiksmingumą.

Kas yra penologijos tėvas?

Penologijos pradininku paprastai laikomas italų filosofas Cesare Beccaria, 1764 m. parašęs veikalą „Apie nusikaltimus ir bausmes“. Šiame veikale Bekarija iškėlė teoriją, kad bausmės turėtų būti grindžiamos naudingumo principu, t. y. jos turėtų būti skirtos atgrasyti nuo nusikaltimų ir skatinti visuomenės gerovę, o ne tiesiog sukelti nusikaltėliams kančias. Šis požiūris turėjo įtakos kuriant šiuolaikines baudžiamosios justicijos sistemas.

Kas yra penologija Kokios yra penologijos rūšys?

Penologija – tai mokslas apie bausmes, ypač susijusias su nusikalstamumu ir kriminologija. Yra trys pagrindinės penologijos rūšys: atgailos, reabilitacinė ir atgrasomoji.

Retribucinėje penologijoje daugiausia dėmesio skiriama teisingo nuopelno idėjai, arba idėjai, kad nusikaltėliai nusipelno būti nubausti proporcingai jų padarytų nusikaltimų sunkumui. Šis požiūris dažnai grindžiamas įsitikinimu, kad bausmė atgrasys nuo nusikaltimų ateityje, nes privers potencialius nusikaltėlius gerai pagalvoti prieš pažeidžiant įstatymą.

Reabilitacinėje penologijoje daugiausia dėmesio skiriama nusikaltėlių perauklėjimui, kad jie galėtų grįžti į visuomenę. Šis požiūris dažnai grindžiamas įsitikinimu, kad dauguma nusikaltėlių yra ne iš prigimties blogi žmonės, o žmonės, kurie dėl galimybių ar išteklių trūkumo padarė blogus sprendimus. Reabilitacija paprastai apima išteklių ir paramos teikimą, siekiant padėti nusikaltėliams pakeisti savo gyvenimą.

Atgrasomoji penologija daugiausia dėmesio skiria nusikaltimų prevencijai, kad potencialūs nusikaltėliai, prieš pažeisdami įstatymus, gerai pagalvotų. Šis požiūris dažnai grindžiamas įsitikinimu, kad nusikaltėliai yra racionalios būtybės, kurios, prieš nuspręsdamos, ar pažeisti įstatymą, pasveria jo pažeidimo sąnaudas ir naudą. Bausmė laikoma būdu, kuriuo siekiama, kad įstatymo pažeidimo išlaidos būtų didesnės už naudą.

Kuo skiriasi kriminologija ir penologija?

Kriminologija yra mokslinis nusikalstamo elgesio pobūdžio, masto, priežasčių ir kontrolės tyrimas. Penologija – tai mokslas apie nusikaltėlių baudimą ir kalėjimų veiklą.

Koks yra penologijos pavyzdys?

Penologija – tai mokslas apie bausmes už nusikaltimus ir nusikaltėlių reabilitaciją. Tai kriminologijos pakraipa.

Parašykite komentarą