Perduoti

Žodis „perduoti“ kilęs iš lotyniško žodžio „impartire“, reiškiančio „dalytis“. Tai tranzityvinis veiksmažodis, o tai reiškia, kad jo reikšmei užbaigti reikia objekto. Kai vartojamas pačia paprasčiausia forma, jis reiškia tiesiog dalytis arba perduoti ką nors. Tačiau jis taip pat gali būti vartojamas ir kaip reikšmė suteikti kam nors tam tikrą savybę ar požymį arba perduoti žinias ar informaciją.

Ką reiškia perduoti kam nors?

Perduoti kam nors – tai perduoti ką nors, dažniausiai žinias ar informaciją.

Kaip vartojate žodį impart?

Žodis impart turi kelias skirtingas apibrėžtis, tačiau dažniausiai vartojamas apibūdinant žinių ar informacijos perdavimą kitam asmeniui. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Ketinu tau perduoti šiek tiek išminties“ arba „Ar galėtum man perduoti savo fizikos žinias“?“

Kai kuriais atvejais žodis impart taip pat gali būti vartojamas apibūdinti veiksmą, kai kam nors suteikiamas jausmas ar emocija. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Saulėlydis man suteikė nuostabos jausmą“ arba „Jo žodžiai suteikė vilties jausmą“.“

Kokie yra sąvokos impart sinonimai?

Yra daug veiksmažodžio „perduoti“ sinonimų, pvz:

– Dalytis

– Perduoti

– Perduoti

– Bendrauti

– Suteikti

– Suteikti

– Mokyti

– Instrukcija

– apšviesti

Ką reiškia perduoti žinias?

Sąvokos „žinojimas“ apibrėžtis – tai faktas arba sąlyga ką nors žinoti, turint pažintį, įgytą per patirtį ar asociacijas. „Perduoti“ reiškia duoti, suteikti ar padaryti žinomą (informaciją, žinias ar naujienas). Taigi, sakydami „žinios perduoda“, sakote, kad žinios suteikia arba suteikia informaciją.

Parašykite komentarą