Periferinė šalis

Periferinė šalis – tai valstybė, kuri geografiškai ir ekonomiškai nepriklauso pagrindinėms pasaulio ekonomikos šalims. Pagrindinėse šalyse paprastai būna įsikūrusios didelių tarptautinių korporacijų būstinės, jos yra finansų ir prekybos centrai. Jos taip pat paprastai yra labiau išsivysčiusios ir turi didesnes pajamas nei periferinės šalys.

Periferinės šalys dažnai yra ekonomiškai priklausomos nuo pagrindinių šalių, eksportuoja žaliavas ir žemės ūkio produktus ir importuoja pramonines prekes. Jos taip pat gali būti politiškai nestabilios, jose gali būti didelis skurdas ir nusikalstamumas.

Ar Amerika yra periferinė šalis?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes nuomonės šiuo klausimu labai skiriasi. Kai kurie žmonės mano, kad Amerika yra periferinė šalis dėl palyginti mažo dydžio ir gyventojų skaičiaus, palyginti su kitomis šalimis, taip pat dėl geografinės padėties pasaulio pakraštyje. Kiti mano, kad Amerika nėra periferinė šalis, nes ji yra viena iš ekonomiškai ir kariniu požiūriu galingiausių šalių pasaulyje. Galiausiai į šį klausimą nėra teisingo ar neteisingo atsakymo, ir kiekvienas pats sprendžia, ar mano, kad Amerika yra periferinė šalis, ar ne.

Kas yra periferinės ir pusiau periferinės šalys?

Periferinė šalis – tai šalis, esanti žemyno ar regiono pakraštyje, paprastai ekonomiškai ir politiškai mažiau išsivysčiusi nei centro šalys. Pusiau periferinė šalis – tai šalis, kuri yra tarp centro ir periferijos ir paprastai yra labiau išsivysčiusi nei periferinės šalys, bet mažiau išsivysčiusi nei centro šalys.

Kas lemia, kad šalis yra periferija?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai sudėtingas ir daugialypis klausimas. Vis dėlto kai kurie pagrindiniai veiksniai, dėl kurių šalis gali būti laikoma periferijos dalimi, yra šie:

– Žemas ekonominio išsivystymo ir (arba) integracijos į pasaulio ekonomiką lygis

– Ribota prieiga prie pagrindinių išteklių (pvz.g. kapitalas, technologijos, rinkos)

– didelis skurdas ir (arba) nelygybė

– didelis politinis nestabilumas

– Žemas išsilavinimo ir (arba) sveikatos lygis

Apskritai periferijai priskiriamos šalys paprastai yra tos, kurios, palyginti su likusiu pasauliu, yra palyginti neturtingos ir menkai išsivysčiusios. Tai gali lemti įvairūs veiksniai, įskaitant istorinį kolonijinį palikimą, geografinę izoliaciją ir (arba) blogą valdymą. Dėl to šios šalys dažnai stengiasi pasivyti likusį pasaulį išsivystymo ir gyvenimo lygio požiūriu.

Koks yra periferinės šalies pavyzdys?

Periferinė šalis – tai žemyno ar regiono pakraštyje esanti šalis, paprastai mažiau ekonomiškai išsivysčiusi nei kitos to regiono šalys. Pavyzdžiui, Meksika laikoma periferine šalimi Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu, nes yra mažiau ekonomiškai išsivysčiusi ir yra Šiaurės Amerikos pakraštyje. Panašiai Peru dažnai laikoma periferine šalimi Brazilijos atžvilgiu, nes yra mažiau išsivysčiusi ir yra Pietų Amerikos pakraštyje.

Parašykite komentarą