Peronizmas

Peronizmas – Argentinos politinis judėjimas, pavadintas jo įkūrėjo Chuano Perono, kuris 1946-1955 m. ir 1973-1974 m. ėjo Argentinos prezidento pareigas, vardu. Judėjimo ideologija grindžiama Peróno Trečiąja pozicija – politine doktrina, kurioje pasisakoma už neprisirišimą prie kapitalistinio Pirmojo pasaulio ir komunistinio Antrojo pasaulio, kartu remiant ekonominį ir socialinį teisingumą darbininkų klasei.

Judėjimas prasidėjo XX a. ketvirtajame dešimtmetyje kaip Darbo partijos frakcija, tačiau 1950 m. po aršios kovos dėl valdžios su nuosaikiuoju partijos sparnu atsiskyrė į atskirą darinį. Nuo to laiko peronizmas yra viena įtakingiausių ir galingiausių politinių jėgų Argentinoje, o jo šalininkai paprastai turi daugumą tiek žemuosiuose, tiek aukštuosiuose Kongreso rūmuose.

Peronizmui paprastai būdinga stipri parama darbo teisėms ir profesinėms sąjungoms, taip pat ekonominio intervencionizmo ir socialinės gerovės programų propagavimas. Judėjimui taip pat būdingas stiprus nacionalistinis atspalvis, jis yra griežtai nusiteikęs prieš imperialistus ir kapitalistus.

Ar Argentinoje vis dar veikia peronistų partija?

Taip, Argentinoje vis dar veikia Peronistų partija. Partija vadinasi Partido Justicialista ir yra viena iš dviejų pagrindinių šalies politinių partijų. Justicialistų partiją 1949 m. įkūrė Chuanas Peronas ir nuo to laiko ji yra pagrindinė Argentinos politikos jėga. Šiuo metu partijai vadovauja prezidentė Cristina Fernández de Kirchner, kuri yra Peróno našlė.

Ar Argentina yra socialistinė, ar komunistinė??

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes nėra vieno socializmo ar komunizmo apibrėžimo. Tačiau dauguma mokslininkų sutaria, kad Argentina nėra nei socialistinė, nei komunistinė.

Kai kurie teigia, kad Argentina yra socialistinė, nes vykdė plačias socialinės gerovės programas ir nacionalizavo svarbiausias pramonės šakas. Tačiau kiti teigia, kad tokia politika nebūtinai daro šalį socialistine.

Kai kurie teigia, kad Argentina yra komunistinė, nes palaiko glaudžius santykius su Kuba ir remia kairiųjų sukilėlių grupes Lotynų Amerikoje. Tačiau kiti teigia, kad tokia politika nebūtinai daro šalį komunistine.

Apskritai dauguma mokslininkų sutinka, kad Argentina nėra nei socialistinė, nei komunistinė.

Ką Peronas padarė Argentinai?

Chuanas Peronas buvo Argentinos prezidentas 1946-1955 m. ir 1973-1974 m. Jis yra kontroversiška asmenybė, dėl jo palikimo vis dar karštai diskutuojama. Peróno šalininkai pabrėžia, kad jam būnant valdžioje buvo įvykdyta daug socialinių ir ekonominių reformų, kurios, jų teigimu, pagerino paprastų argentiniečių gyvenimą. Kita vertus, kritikai kaltina Peroną buvus diktatoriumi, kuris slopino nesutarimus ir persekiojo savo politinius oponentus.

Didžiausias Perono pasiekimas buvo jo įgyvendinta „justicialistinė“ ekonominė politika, kuria siekta sumažinti nelygybę ir skurdą Argentinoje. Šiuo tikslu jis nacionalizavo pagrindines pramonės šakas, įvedė naujas socialinės apsaugos programas ir padidino darbo užmokestį. Perónas taip pat sudarė palankesnes sąlygas darbuotojams jungtis į profesines sąjungas ir derėtis dėl geresnio darbo užmokesčio ir darbo sąlygų. Ši politika padėjo sumažinti skurdą ir pagerinti daugelio argentiniečių gyvenimo lygį.

Perónas taip pat buvo labai poliarizuojanti asmenybė, o jo administracija pasižymėjo politiniu smurtu ir represijomis. Oponentai kaltino jį diktatoriaus vaidmeniu, o jo valdymo laikotarpiu buvo daug kaltinimų žmogaus teisių pažeidimais. Nepaisant to, Perónas išlieka kontroversiška ir reikšminga Argentinos istorijos figūra.

Kas yra populistinis lyderis?

Populistinis lyderis – tai politinis lyderis, kuris apeliuoja į paprastų žmonių interesus ir rūpesčius. Populistų lyderiai paprastai vaizduoja save kaip paprastų žmonių gynėjus ir prisistato kaip nepriklausantys politinei sistemai. Populistų lyderiai dažnai siekia mobilizuoti savo šalininkus, atpirkimo ožiais kaltindami tam tikras grupes arba žadėdami radikalius pokyčius.

Parašykite komentarą