Perpendikuliariai

Žodis „statmena“ gali būti vartojamas kaip būdvardis arba prieveiksmis ir paprastai reiškia kažką, kas yra stačiu kampu su kažkuo kitu. Geometrijoje linija ar plokštuma, kuri yra statmena kitai linijai ar plokštumai, vadinama normalia jos atžvilgiu.

Ar statmenas reiškia priešingas?

Ne, statmenas nereiškia priešingas. Priešingas reiškia priešingas arba priešingas, o statmenas reiškia gulintis stačiu kampu su kuo nors kitu. Tai dvi skirtingos sąvokos.

Kaip atrodo statmuo?

Matematikoje žodis „statmena“ reiškia tiesę arba plokštumą, kuri su kita tiese arba plokštuma sudaro statų kampą. Įsivaizduokite dvi tieses, kurios susikerta 90 laipsnių kampu; tiesės yra statmenos viena kitai.

Kokios yra statmenos kryptys?

Yra begalinis skaičius statmenų krypčių. Dvi nelygiagrečios tiesės visada yra statmenos viena kitai. Statmenos tiesės turi nuolydį, kurio reikšmės yra neigiamos viena kitai.

Dažniausias būdas rasti statmeną kryptį – naudoti Pitagoro teoremą. Ši teorema teigia, kad stačiu kampu sudaryto trikampio hipotenzės ilgio kvadratas yra lygus kitų dviejų kraštinių kvadratų sumai. Tai galima užrašyti taip:

a^2 + b^2 = c^2

Kai a ir b yra trumpesnės trikampio kraštinės, o c yra hipotenzės ilgis. Šią teoremą galima naudoti tiesės atkarpos hipotenzės ilgiui, taigi ir statmenai krypčiai, rasti.

Kas yra statmenos ir lygiagrečios linijos?

Statmenos linijos – tai linijos, kurios susikerta stačiu kampu. Lygiagrečios linijos – tai linijos, einančios viena šalia kitos ir niekada nesusikertančios.

Parašykite komentarą