Pertinacious

Pertinacious žmonės yra atkaklūs, atkaklūs ir užsispyrę. Jie nelinkę keisti savo nuomonės arba atsisakyti savo pažiūrų ar įsitikinimų. Jie taip pat yra nelankstūs ir bekompromisiai.

Koks yra pertekliaus pavyzdys?

Atkaklumas – savybė užsispyrusiai atkakliai kovoti su sunkumais. Atkaklumo pavyzdys būtų studentas, kuris toliau mokosi egzamino, net ir gavęs blogą įvertinimą iš pirmo bandymo.

Koks yra sąvokos Pertinacity sinonimas?

Pertinacity sinonimas yra atkaklumas.

Koks yra sakinys, skirtas žodžiui Pertinacious?

Atkaklūs žmonės yra tie, kurie atkakliai laikosi savo įsitikinimų ar nuomonių.

Koks yra žodžio Pertinacious sinonimas ir antonimas?

Žodžio pertinacious sinonimas yra tenacious, reiškiantis atkakliai atkaklus. Pertinentiškas antonimas yra pasiduodantis, reiškiantis norą pasiduoti arba ką nors paleisti.

Parašykite komentarą