Perversija

Iškrypimas – tai natūralios tvarkos pažeidimas seksualiniu požiūriu. Tai veiksmas, prieštaraujantis įprastinei visuomenės seksualinei praktikai ir moralei. Iškrypimams paprastai būdinga manija neįprastiems ar ekstremaliems seksualiniams veiksmams, kurie gali būti susiję su smurtu, kančiomis ar pažeminimu.

Iškrypimai dažnai laikomi moraliai smerktinais ir neretai siejami su psichikos ligomis arba nusikalstamu elgesiu.

Ką reiškia iškrypimas?

Iškrypimas – tai lytinis aktas ar potraukis, kuris laikomas nenormaliu ar iškrypėlišku. Jis gali reikšti platų seksualinio elgesio spektrą, įskaitant ir tokį, kuris paprastai nelaikomas seksualinio pobūdžio. Iškrypimas taip pat gali reikšti asmens seksualinę orientaciją, jei ji laikoma neatitinkančia pagrindinės srovės.

Kokios yra iškrypimo priežastys?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes iškrypimo priežastys gali labai skirtis priklausomai nuo žmogaus. Tačiau kai kurios galimos iškrypimo priežastys gali būti traumuojanti ar prievartos kupina vaikystė, neišspręstos emocinės problemos, psichinės ligos arba šių veiksnių derinys. Be to, verta paminėti, kad kai kurie žmonės gali būti linkę į iškrypimą dėl savo genų ar smegenų cheminės sudėties.

Kas yra iškrypėliškas elgesys?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes „iškrypėliško elgesio“ apibrėžtis gali skirtis priklausomai nuo individo ar kultūros. Apskritai iškrypėlišką elgesį galima apibrėžti kaip bet kokį elgesį, kuris laikomas nenormaliu, nukrypstančiu ar kitaip neatitinkančiu įprastinio elgesio. Tai gali apimti tokius dalykus kaip fetišai, keistenybės ir kitas seksualinis elgesys, kuris laikomas tabu. Be to, iškrypėliškas elgesys gali reikšti ir neseksualinį elgesį, kuris laikomas keistu ar neįprastu, pavyzdžiui, šiukšlių rinkimą ar gyvūnų kaupimą.

Ką reiškia iškrypimas Biblijoje?

Žodis „iškrypimas“ Biblijoje nevartojamas, tačiau ši sąvoka tikrai yra vartojama. Apskritai iškrypimas reiškia kažką, kas yra iškreipta arba iškreipta nuo savo pirminės paskirties. Šventajame Rašte tai galima pastebėti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, kai Dievas sukūrė pasaulį, jis buvo tobulas ir geras. Bet po to, kai Adomas ir Ieva nusidėjo, viskas buvo sugadinta ir tapo pavaldūs mirčiai ir irimui (Romiečiams 8:20-21). Tai yra gerojo Dievo kūrinio iškrypimas.

Kitas pavyzdys – kai žmonės Dievo tiesą iškeičia į melą arba garbina sukurtus daiktus, o ne Kūrėją (Romiečiams 1:25). Tai yra garbinimo iškraipymas. Žmonės taip pat gali iškreipti savo lytiškumą užsiimdami homoseksualiais santykiais ar kitomis lytinio ištvirkimo formomis (Romiečiams 1:26-27). Tai yra gero Dievo plano, skirto žmogaus seksualumui, iškrypimas.

Galiausiai visos nuodėmės yra kažko gero iškreipimas. Nuodėmė iškreipia ir sugadina mūsų santykius su Dievu, su kitais ir su mumis pačiais. Tai bjauri, griaunanti pasaulio jėga. Bet, ačiū Dievui, yra viltis! Per Kristų mums gali būti atleista ir atkurti teisingi santykiai su Dievu.

Parašykite komentarą