Photon

Fotonas yra šviesos dalelė, kuri yra žmogaus akiai matomos bangos ilgio elektromagnetinė spinduliuotė. Tai pagrindinis šviesos ir visų kitų elektromagnetinės spinduliuotės formų vienetas. fotonai išspinduliuojami, kai atomas ar molekulė sugeria energiją ir yra sužadinami iki didesnės energijos būsenos. Jie taip pat išspinduliuojami, kai pagreitinama įkrauta dalelė, pavyzdžiui, elektronas. fotonai neturi masės ir elektros krūvio, jie sklinda šviesos greičiu.

Kas yra fotonas ir elektronas?

Fotonas yra šviesos dalelė, o elektronas – materijos dalelė. fotonai neturi masės, o elektronai turi nedidelę masę. fotonai visada juda, o elektronai gali būti nejudantys. fotonus išspinduliuoja ir sugeria atomai, o elektronai skrieja aplink atomo branduolį.

Ar fotonai užima vietą?

Ne, fotonai neužima vietos. Tai elektromagnetinės bangos, todėl fiziškai neegzistuoja. Vietoj to jos užima tam tikrą erdvę, priklausomai nuo jų bangos ilgio. Pavyzdžiui, fotonas, kurio bangos ilgis yra 1 metras, užimtų 1 metro erdvę.

Ar fotonas yra tik šviesa?

Fotonas – šviesos dalelė. Tai mažiausias elektromagnetinio lauko vienetas, taip pat dalelė, sukelianti elektromagnetinę jėgą.

Iš ko sudarytas fotonas?

Fotonai yra šviesos dalelės. Jie sudaryti iš energijos ir neturi masės.

Parašykite komentarą