Piaget

Piaget buvo šveicarų psichologas, labiausiai žinomas dėl savo kognityvinės raidos teorijos. Piaget teorija teigia, kad vaikai pereina keturis skirtingus pažintinės raidos etapus: sensomotorinį, priešoperacinį, konkretųjį operacinį ir formalųjį operacinį. Kiekvienam etapui būdingi skirtingi pažintiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Pavyzdžiui, sensomotoriniame etape, kuris trunka nuo gimimo iki maždaug 2 metų, vaikai pasaulį pažįsta per pojūčius ir motorinę veiklą. Priešoperaciniame etape, kuris trunka maždaug nuo 2 iki 7 metų, vaikai pradeda naudoti simbolius ir kalbą, tačiau dar nemoka logiškai mąstyti. Konkrečios veiklos stadijoje, kuri trunka maždaug nuo 7 iki 11 metų, vaikai gali logiškai mąstyti apie konkrečius objektus ir įvykius. Galiausiai, formaliajame operaciniame etape, kuris trunka maždaug nuo 11 metų, vaikai gali abstrakčiai mąstyti ir logiškai samprotauti.

Kokie yra 4 Piaget teorijos etapai?

Keturios Piaget teorijos stadijos:

1. Sensomotorinė: Šis etapas trunka nuo gimimo iki maždaug 2 metų amžiaus. Šiame etape kūdikiai pažįsta juos supantį pasaulį pasitelkdami pojūčius ir motorinius įgūdžius.

2. Ikioperacinis: Šis etapas prasideda maždaug nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Šiame etape vaikai mokosi naudotis kalba ir simboliais, tačiau dar nesupranta tokių sąvokų kaip išsaugojimas.

3. Konkrečios veiklos stadijoje: Šis etapas prasideda maždaug nuo 7 iki 11 metų. Šiame etape vaikai išmoksta logiškai mąstyti apie konkrečius įvykius ir objektus.

4. Formaliąją veiklą: Šis etapas prasideda maždaug nuo 11 metų. Šiame etape žmonės išmoksta abstrakčiai mąstyti ir logiškai spręsti problemas.

Kuo Jeanas Piaget yra labiausiai žinomas?

Jeanas Piaget geriausiai žinomas dėl savo darbų apie pažintinę raidą. Jis pasiūlė, kad vaikai pereina keturis skirtingus pažinimo raidos etapus: sensomotorinį, ikioperacinį, konkretųjį operacinį ir formalųjį operacinį. Kiekvienam etapui būdingas skirtingas mąstymas ir skirtingi pažinimo įgūdžiai.

Kodėl Piaget teorija svarbi švietimui?

Piaget teorija svarbi švietimui dėl kelių priežasčių. Pirma, ji suteikia išsamią sistemą, padedančią suprasti, kaip vaikai mokosi. Antra, jis pabrėžia aktyvaus mokymosi patirties svarbą skatinant pažintinę raidą. Trečia, pabrėžiamas mokytojų, kaip mokymąsi palengvinančių, o ne tik informaciją teikiančių asmenų, vaidmuo. Ketvirta, jis pabrėžia, kad mokomoji medžiaga ir veikla turi būti pritaikyta raidos raidai. Piaget teorija buvo išsamiai ištirta ir patvirtinta, todėl jos taikymas ugdymo procese turi tvirtą mokslinį pagrindą.

Kaip Piaget apibūdino vaikus?

Piaget apibūdino vaikus kaip egocentriškus, t. y. manančius, kad pasaulis sukasi aplink juos. Jis teigė, kad jie taip pat mąsto konkrečiai, t. y. dalykus supranta pažodžiui. Jis manė, kad vaikai pereina keturis pažintinės raidos etapus: sensomotorinį, ikioperacinį, konkretųjį operacinį ir formalųjį operacinį.

Parašykite komentarą