Pilietinis

Terminas „civilinis“ kilęs iš lotyniško žodžio „civis“, reiškiančio „pilietis“. Pilietinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje piliečiai gali laisvai dalyvauti politiniame procese, naudotis teisingumu ir asmeniniu saugumu.

Pilietinei visuomenei būdingi šie bruožai:

-Vyriausybė, kuri yra atskaitinga žmonėms

-Teisinės valstybės principas

-Pagarba žmogaus teisėms

-Gyvybinga pilietinė visuomenė

-Atvira ekonomika

Kas vadinamas pilietišku?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes jis gali priklausyti nuo subjektyvaus aiškinimo. Apskritai pilietiškas žmogus paprastai laikomas mandagiu, pagarbiu ir dėmesingu kitiems. Tai gali pasireikšti įvairiais būdais, pavyzdžiui, prašau ir ačiū, susilaikyti nuo keiksmažodžių ir vengti įžeidžiančių žodžių. Be to, pilietiški žmonės paprastai yra linkę į kompromisus ir bendradarbiauja siekdami bendro tikslo.

Koks yra pilietinės?

Pilietinio nepaklusnumo pavyzdys būtų, jei asmuo atsisakytų laikytis įstatymo, kuris, jo manymu, yra neteisingas. Tai galėjo pasireikšti įvairiais būdais, pavyzdžiui, protestais, atsisakymu mokėti mokesčius ar net tokiu paprastu dalyku, kaip atsisakymas stovėti prie ištikimybės priesaikos. Pagrindinis elementas yra tai, kad asmuo veikia nepaisydamas įstatymų, kad prieš juos protestuotų.

Kodėl ji vadinama pilietine?

Sąvoka „civilinė“ vartojama apibūdinti teisinei sistemai, susijusiai su privačiais piliečiais, priešingai nei baudžiamosios justicijos sistemai, susijusiai su viešaisiais nusikaltimais. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio „civilis“, kuris reiškia „susijęs su piliečiais“.“ Civilinėje teisėje sprendžiami asmenų, įmonių ir organizacijų ginčai ir ji skirta taikiai išspręsti šiuos ginčus.

Ką reiškia pilietinis sinonimas?

Žodis civilinis turi keletą sinonimų, įskaitant mandagus, mandagus, pagarbus ir malonus.

Parašykite komentarą