Pirkimo užsakymas

Pirkimo užsakymas – tai pirkėjo pardavėjui išduodamas dokumentas, kuriame nurodoma prekių ar paslaugų, kurias pirkėjas ketina pirkti iš pardavėjo, rūšis, kiekis ir sutarta kaina.

Pirkimo užsakymas paprastai parengiamas po to, kai pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl pardavimo sąlygų, ir paprastai naudojamas šioms sąlygoms patvirtinti. Jis taip pat naudojamas kaip teisinis dokumentas, kuriame užfiksuojamas pirkėjo įsipareigojimas įsigyti nurodytas prekes ar paslaugas.

Pirkimo užsakymą paprastai sudaro:

– Pirkėjo ir pardavėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija

– Perkamų prekių ar paslaugų aprašymas

– Perkamų prekių ar paslaugų kiekis

– Sutarta prekių ar paslaugų kaina

– prekių ar paslaugų pristatymo data arba laikotarpis

Pirkimo užsakymai paprastai yra nediskutuotini ir privalomi pardavėjui, t. y. pardavėjas privalo pateikti pirkimo užsakyme nurodytas prekes ar paslaugas už sutartą kainą.

Kokia yra PO paskirtis?

Užsakymo tikslas – užtikrinti, kad pirkėjas gavo prekes ar paslaugas, ir patvirtinti, kad pardavėjui už jas sumokėta. Jame taip pat įrašomas abiejų šalių sandoris.

Kas yra pirkimo užsakymas ir jo rūšys?

Pirkimo užsakymas (PO) – tai komercinis dokumentas ir pirmasis oficialus pasiūlymas, kurį pirkėjas pateikia pardavėjui, nurodydamas produktų ar paslaugų rūšis, kiekius ir sutartas kainas. Jis naudojamas produktų ir paslaugų pirkimui iš išorės tiekėjų kontroliuoti. Pirkėjai rengia pirkimo užsakymus ir siunčia juos tiekėjams, kurie vėliau siunčia pirkėjui sąskaitas faktūras už prekes ar paslaugas.

Yra trys pagrindinės pirkimo užsakymų rūšys:

1. Standartinis pirkimo užsakymas: Tai labiausiai paplitęs PO tipas, naudojamas perkant prekes ar paslaugas, kurių kaina jau nustatyta, įkainota ir kurias planuojama pristatyti.

2. Bendras pirkimo užsakymas: Šis PO tipas naudojamas perkant prekes ar paslaugas, kurių pristatymo terminas dar nėra apibrėžtas, įkainotas ar suplanuotas. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl didžiausios sumos, kurią galima išleisti, ir pirkėjas gali pateikti užsakymus iki tos sumos.

3. Pirkimo užsakymas pagal sutartį: Šis PO tipas naudojamas, kai pirkėjas ir pardavėjas jau susitarė dėl prekių ar paslaugų kainos, kiekio ir pristatymo datos.

Kas yra PO procesas?

PO procesas – tai visuma veiksmų, kurių imasi įmonė, siekdama užtikrinti, kad įsigytų prekių ir paslaugų, reikalingų veiksmingai ir efektyviai veiklai vykdyti. PO procesą paprastai sudaro šie etapai:

1. planavimas: Įmonė nustato, kokių prekių ir paslaugų jai reikia įsigyti.

2. Užsakymų teikimas: Įmonė nustato potencialius prekių ir paslaugų tiekėjus.

3. Derybos: Įmonė derasi su tiekėjais, kad gautų geriausias pirkimo sąlygas.

4. Užsakymo pateikimas: Įmonė pateikia užsakymus tiekėjams.

5. Pristatymas: Tiekėjai pristato prekes ir paslaugas įmonei.

6. Apmokėjimas: Įmonė sumoka tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Kas yra pirkimo užsakymas ir sąskaita faktūra?

Pirkimo užsakymas yra pirkėjo ir pardavėjo sutartis. Tai privalomas susitarimas, kuriame nurodomi produktai ar paslaugos, kurie turi būti pateikti, kiekis, kaina, pristatymo data ir mokėjimo sąlygos.

Sąskaita faktūra – tai dokumentas, kuriame detaliai aprašomos suteiktos prekės ar paslaugos, jų kiekis, kaina, pristatymo data ir apmokėjimo sąlygos. Jį pardavėjas paprastai siunčia pirkėjui po to, kai produktai ar paslaugos buvo suteiktos.

Parašykite komentarą