Pirometras

Pirometras yra prietaisas, kuriuo matuojama įkaitusio kūno temperatūra nesiliečiant su juo. Labiausiai paplitęs pirometro tipas naudoja radiacinės pirometrijos principą, kai įkaitęs kūnas skleidžia infraraudonąją spinduliuotę, kurią aptinka jutiklis. Jutiklis infraraudonąją spinduliuotę paverčia elektriniu signalu, kuris yra proporcingas karšto kūno temperatūrai.

Pirometrai naudojami įvairiose srityse, įskaitant pramoninių krosnių stebėseną, vidaus degimo variklių kontrolę ir astronominius stebėjimus.

Kuo skiriasi pirometras ir termometras?

Termometras – tai prietaisas, kuriuo matuojama temperatūra, paprastai naudojant gyvsidabrio arba alkoholio pripildytą stiklinę kolbą su kalibruota skale. Pirometras yra prietaisas, kuriuo matuojama įkaitusio kūno temperatūra, paprastai naudojant šviečiančią giją arba puslaidininkį.

Kuris termometras vadinamas pirometru?

Pirometras yra mokslinis prietaisas, naudojamas aukštai temperatūrai matuoti. Paprastai tai yra infraraudonųjų spindulių termometras arba optinis pirometras.

Kuris skystis naudojamas pirometre?

Dažniausiai pirometre naudojamas skystis yra vanduo. Gali būti naudojami ir kiti skysčiai, pavyzdžiui, nafta, tačiau jie nėra tokie paplitę. Konkretus naudojamas skystis priklauso nuo taikymo srities ir konkrečių pirometrui keliamų reikalavimų.

Ar pirometrai yra tikslūs?

Pirometrai – tai prietaisai, kuriais matuojama objekto temperatūra matuojant jo skleidžiamos infraraudonosios spinduliuotės kiekį. Jie dažnai naudojami pramonėje karštų objektų, pavyzdžiui, krosnių ar išlydyto metalo, temperatūrai matuoti.

Pirometrai gali būti gana tikslūs, tačiau jų tikslumas priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, pirometro tipo, objekto paviršiaus ploto ir atstumo tarp objekto ir pirometro. Tačiau apskritai pirometrai laikomi gana tiksliais prietaisais.

Parašykite komentarą