Priešvėjinė pusė

Priešvėjinis – būdvardis, apibūdinantis daiktą, orientuotą į vėją. Jis taip pat gali reikšti kryptį, iš kurios pučia vėjas.

Kas yra priešinga užpakalinei pusei?

Priešinga pavėjui yra pavėjui.

Kas yra vėjo pusė kompiuteryje?

Skaičiuojant vėjo pusė – tai kryptis, kuria pučia vėjas. Jis dažnai vartojamas kalbant apie duomenų srauto kryptį, pvz.“

Kokia yra pavėjinė kalno pusė?

Priešvėjinė kalno pusė yra į vėją atsukta pusė. Priešvėjinė pusė paprastai būna statesnė ir joje daugiau augmenijos nei užvėjinėje pusėje.

Ar keičiasi pavėjinė ir užvėjinė laivo pusės?

Taip, laivui plaukiant vandeniu nuolat keičiasi pavėjinė ir priešvėjinė valties pusės. Priešvėjinė pusė – tai pusė, nukreipta prieš vėją, o pavėjinė pusė – tai pusė, nukreipta nuo vėjo.

Parašykite komentarą