Proletariatas

Proletariatas – tai darbininkų klasė, kuriai nepriklauso gamybos priemonės ir kuri, norėdama išgyventi, turi pardavinėti savo darbo jėgą. Proletariatą išnaudoja buržuazija, kuriai priklauso gamybos priemonės ir kuri proletariato darbą naudoja pelnui gauti. Proletariatas yra revoliucinė klasė, nes jis yra vienintelė klasė, kuri neturi ko prarasti ir gali viską laimėti nuvertusi buržuaziją.

Koks yra proletariato pavyzdys?

Proletariatas – tai darbininkų klasė, kuriai nepriklauso gamybos priemonės, todėl ji priversta parduoti savo darbo jėgą, kad išgyventų. Žodis „proletariatas“ kilęs iš lotyniško žodžio „proles“, kuris reiškia „palikuonis“ arba „palikuonis“.

Ar proletariatas yra vidurinioji klasė?

Ne, proletariatas nėra vidurinioji klasė. Proletariatas yra darbininkų klasė, o viduriniąją klasę sudaro tie, kurie nepriklauso nei darbininkų, nei aukštesniajai klasei.

Kas yra proletariato žmogus?

Proletariatas – tai žmogus, kuris pragyvenimui užsidirba fiziniu darbu. Šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie fabriko darbininkus ar kitus darbininkus, kuriems mokamas valandinis darbo užmokestis.

Kas yra buržuazinis žmogus?

Buržua yra viduriniosios klasės atstovas. Marksizmo teorijoje buržuazija – tai kapitalistai, kuriems priklauso gamybos priemonės ir kurie išnaudoja darbininkų klasę.

Parašykite komentarą