Recriminate

Terminas „Recriminate“ kilęs iš lotyniško žodžio „recriminari“, kuris reiškia „kaltinti“. Teisėje jis vartojamas kalbant apie kaltinimų pareiškimą arba kaltinimą kam nors atsakant į jo kaltinimą arba kaltinimą jums.

Rekriminavimas gali būti taikomas civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Civilinėse bylose jis dažnai naudojamas kaip gynybos priemonė nuo ieškinio. Pavyzdžiui, jei kas nors paduoda jus į teismą dėl šmeižto, galite teigti, kad jis negali jūsų paduoti į teismą, nes pats jus apšmeižė.

Baudžiamosiose bylose kaltinimai gali būti naudojami kaip būdas padaryti jums pateiktus kaltinimus sunkesnius. Pavyzdžiui, jei esate kaltinamas užpuolimu, o vėliau apkaltinate auką užpuolimu, kaltinimai jums dabar apims ir užpuolimą, ir apkaltinimą.

Rekreacija taip pat gali būti naudojama kaip bausmės forma. Pavyzdžiui, jei esate pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, teismas gali įpareigoti jus atlyginti žalą nukentėjusiajam arba atlikti viešuosius darbus.

Kokia yra žodžio condonation reikšmė?

Žodis „atleidimas“ gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jis vartojamas. Apskritai tai reiškia veiksmą, kai atleidžiama arba nekreipiama dėmesio į nusikaltimą ar nusižengimą. Jis taip pat gali reikšti veiksmą, kai kam nors atleidžiama arba jis atleidžiamas nuo kaltės.

Kokia kalbos dalis yra kaltinti?

Žodis „Recriminate“ gali būti vartojamas kaip veiksmažodis arba daiktavardis. Kai vartojamas kaip veiksmažodis, jis reiškia ką nors apkaltinti, paprastai kuo nors blogu. Kai vartojamas kaip daiktavardis, reiškia kaltinimą arba skundą.

Kas yra skrupulingas žmogus?

Skrupulingas žmogus – tai žmogus, kuris yra labai atsargus ir atidus etikos ar moralės klausimais. Jie dažnai būna labai kruopštūs ir orientuoti į detales, be to, gali turėti labai stiprų gėrio ir blogio jausmą. Skrupulingi žmonės taip pat gali būti labai principingi ir turėti stiprų teisingumo jausmą.

Koks yra kaltinimo pavyzdys?

Atpildas – tai keršto veiksmas, kuriuo atsakoma į pradinį agresijos aktą. Kaltinimo aktas paprastai sukelia tolesnę agresiją ir smurtą, sukurdamas atsakomojo elgesio ciklą.

Parašykite komentarą