Rubrika

Rubrika – tai priemonė, naudojama mokinių darbams vertinti arba balais. Tai vadovas, kuriame išdėstyti konkretūs vertinimo kriterijai ir pateikiama bendra kalba, kuria mokytojai ir mokiniai gali naudotis kalbėdami apie mokinių darbus. Rubrikas paprastai kuria mokytojas, kuris jas naudos, ir jos gali būti naudojamos įvairioms užduotims, įskaitant rašinius, pristatymus, projektus ir kt.

Visoms rubrikoms būdingi keli bendri dalykai. Pirma, jie nurodo, kokie yra užduoties kriterijai. Tai leidžia ir mokytojui, ir mokiniui aiškiai suprasti, ko tikimasi. Antra, rubrikos paprastai turi taškų sistemą, kad mokinys žinotų, kiek taškų gali gauti už kiekvieną kriterijų. Tai padeda užtikrinti, kad mokinys sutelktų dėmesį į visų užduoties reikalavimų įvykdymą. Galiausiai, rubrikos suteikia galimybę pateikti konkretų ir objektyvų grįžtamąjį ryšį. Tai svarbu, nes leidžia mokytojui pateikti grįžtamąjį ryšį, kuris būtų pagrįstas ne asmenine nuomone, o tikraisiais mokinio rezultatais.

Kokios yra 4 rubrikų rūšys?

Yra keturi rubrikų tipai: analitinė, holistinė, kontrolinė ir balų skalė.

Analitinės rubrikos suteikia konkretesnės informacijos apie tai, ką mokinys teisingai ar neteisingai padarė atlikdamas užduotį. Jose išvardijami konkretūs užduoties kriterijai ir mokinio pasiekimai vertinami atskirai pagal kiekvieną kriterijų. Šio tipo rubrikos yra naudingos sudėtingoms užduotims, kurias sudaro daug dalių.

Visuminės rubrikos suteikia bendrą mokinio užduoties atlikimo apžvalgą. Jos nepateikia tiek daug detalių kaip analitinės rubrikos, tačiau jas galima greičiau sukurti ir jos gali mažiau gąsdinti mokinius.

Kontrolinės rubrikos yra panašios į holistines rubrikas, tačiau jose išvardijami konkretūs užduoties kriterijai, o tada tiesiog patikrinama, ar mokinys atitiko kiekvieną kriterijų. Šio tipo rubrikos naudingos atliekant paprastas užduotis, kurias sudaro kelios dalys.

Taškų skalės rubrikos yra panašios į analitines rubrikas, tačiau jose naudojama skaitinė skalė mokinio pasiekimams pagal kiekvieną kriterijų įvertinti. Šio tipo rubrikos naudingos užduotims, kurias galima kiekybiškai įvertinti, pavyzdžiui, testams ir viktorinoms.

Ką reiškia Rubic?

Rubikas – tai kubo, kuris naudojamas galvosūkiams spręsti, rūšis. Tai 3x3x3 kubas, kurio kiekvienoje pusėje yra šešios skirtingos spalvos.

Kodėl jis vadinamas rubriku?

Žodis „rubrika“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „raudona“, t. y. „rubrica“.“ Viduramžiais raudona spalva buvo pasirenkama svarbiems dokumentams žymėti, nes buvo manoma, kad ji perteikia svarbos ir rimtumo jausmą. Laikui bėgant žodis „rubrika“ pradėtas vartoti plačiau, reiškiant bet kokį taisyklių ar gairių rinkinį. Šiais laikais šis žodis dažnai vartojamas švietime kalbant apie mokinių darbų vertinimo kriterijų rinkinį.

Kaip dar kitaip vadinasi rubrika?

Žodis „rubrika“, priklausomai nuo konteksto, gali reikšti daug skirtingų dalykų. Štai keletas kitų žodžių, kurie gali būti vartojami vietoj jo:

-Gairės

-Kriterijai

-Instrukcijos

-Taisyklės

-Standartai

Parašykite komentarą