Ruralizacija

Terminas „ruralizacija“ vartojamas apibūdinti procesui, kurio metu vietovė ar regionas tampa panašesnis į kaimo vietovę. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių, įskaitant ekonominius, socialinius ir demografinius pokyčius.

Dėl rusifikacijos paprastai didėja gyventojų, užsiimančių žemės ūkiu ir kita kaimo veikla, dalis. Taip pat gali sumažėti žmonių, dirbančių apdirbamojoje pramonėje ir kitose miestų pramonės šakose, skaičius. Dėl to gali sumažėti bendras gyvenimo lygis vietovėje, taip pat gali sumažėti socialiniai ir kultūriniai patogumai.

Kas yra kaimo vietovė?

Kaimo vietovė – tai vietovė, kuri nėra miesto vietovė. Kaimo vietovės paprastai yra žemės ūkio arba ganyklinės.

Ar kaimo vietovė yra kaimas?

Ne, kaimo vietovė nėra kaimas. Kaimo vietovė reiškia teritoriją, esančią už miesto ar miestelio ribų, paprastai mažiau išsivysčiusioje ar mažiau apgyvendintoje vietovėje. Kaimai paprastai yra mažos gyvenvietės, kuriose gyvena keli šimtai ar mažiau žmonių.

Kas yra urbanizacijos priešingybė?

Urbanizacijos priešingybė – kaimo plėtra.

Kas yra urbanizacija paprastais žodžiais?

Urbanizacija yra procesas, kai vis daugiau gyventojų iš kaimo vietovių persikelia į miestus. Šį procesą lemia ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai. Žmonės, persikeldami į miestus, dažnai palieka tradicinius gyvenimo būdus ir perima naują gyvenimo būdą. Tai gali lemti kultūrinio tapatumo praradimą ir bešakniškumo jausmą.

Parašykite komentarą