Ryžtingas

Žodžio „ryžtingas“ apibrėžimas – tvirtas arba ryžtingas tikslas, veiksmas arba charakteris. Kai žmogus yra ryžtingas, jis yra įsipareigojęs ir atsidavęs užduočiai ar tikslui ir jį įgyvendina iki galo, kad ir su kokiomis kliūtimis susidurtų. Ryžtingi žmonės nelengvai apsigalvoja ar nusivilia, jie turi tvirtą tikslo jausmą. Ši sąvoka taip pat gali būti vartojama apibūdinti dalykus ar veiksmus, kurie atliekami ryžtingai ir tvirtai, pavyzdžiui, „ryžtingas sprendimas“.

Koks yra ryžtingumo pavyzdys?

Ryžtingo žmogaus pavyzdys būtų žmogus, kuris yra pasiryžęs pasiekti savo tikslą, kad ir su kokiomis kliūtimis susidurtų. Šis asmuo būtų bebaimis susidūręs su sunkumais ir niekada neatsisakytų savo svajonių.

Kaip sakinyje vartoti žodį resolute??

Apibrėžimas ryžtingas – ryžtingas arba tvirtas savo tikslo atžvilgiu; nepalaužiamas.

Pavyzdinis sakinys, kuriame pavartotas žodis ryžtingas, yra:

Nepaisant sunkumų, su kuriais susidūrė, ji išliko ryžtinga ir pasiekė savo tikslų.

Koks yra ryžtingas žmogus?

Ryžtingas žmogus – tai žmogus, kuris yra tvirtai įsitikinęs ir tvirtai laikosi savo tikslo, net ir susidūręs su sunkumais. Ryžtingas žmogus – tai žmogus, kurio nelengva atkalbėti nuo savo veiksmų krypties ir kuris atkakliai susiduria su iššūkiais. Ryžtingas žmogus – tai žmogus, kuris kryptingai siekia savo tikslų ir neleidžia, kad kas nors ar kas nors jam sutrukdytų.

Ar ryžtingumas yra teigiamas, ar neigiamas?

Atsakymas į šį klausimą yra šiek tiek sudėtingas, nes, priklausomai nuo konteksto, rezoliatyvumas gali būti vertinamas ir kaip teigiama, ir kaip neigiama savybė. Viena vertus, žodis Resolute (liet. ryžtingas) gali būti vertinamas kaip teigiama savybė, nes rodo tvirtą tikslo siekimą ir ryžtą. Kita vertus, žodis „ryžtingas“ taip pat gali būti laikomas neigiamu bruožu, nes gali reikšti nelankstų ir nelankstų mąstymą. Galiausiai, ar ryžtingumas yra teigiamas, ar neigiamas bruožas, sprendžia pats žmogus.

Parašykite komentarą