Santrauka

Santrauka – tai trumpas teiginys arba pasakojimas, kuriame pateikiami pagrindiniai dalyko punktai arba esmė. Santrauka paprastai būna trumpesnė ir glaustesnė nei originalus tekstas. Svarbu pažymėti, kad santrauka yra ne santrauka ar distiliatas, o apibendrinimas.

Santraukoje turėtų būti glaustai ir lengvai suprantamai išdėstyti pagrindiniai teksto punktai. Joje neturėtų būti jokių nereikalingų detalių ar nukrypimų. Gera santrauka turėtų būti savarankiškas tekstas.

Santrauka gali būti objektyvi arba subjektyvi. Objektyvioje santraukoje faktai pateikiami tokie, kokie jie yra, be jokių interpretacijų ar analizės. Kita vertus, subjektyvioje santraukoje bus pateikta paties rašytojo teksto interpretacija ar nuomonė.

Nėra vienos geros santraukos kūrimo formulės. Tačiau yra keletas bendrų gairių, kurių galima laikytis. Rašant santrauką svarbu, kad ji būtų aiški, glausta ir tiksli. Taip pat svarbu nepamiršti santraukos tikslo. Santraukoje turėtų būti apžvelgiami pagrindiniai teksto punktai, nesileidžiant į pernelyg dideles detales.

Kokios yra 5 santraukos dalys?

Santrauką sudaro penkios pagrindinės dalys:

1. Įvadas

2. Kūnas

3. Išvados

4. Rekomendacija

5. Nuoroda

Kokios yra 3 santraukų rūšys?

Yra trys įprasti apibendrinimų tipai: objektyvus, informacinis ir aprašomasis.

Objektyvioje santraukoje skaitytojui paprasčiausiai pateikiama svarbiausia teksto informacija, be jokių interpretacijų ar nuomonių. Informacinėje santraukoje trumpai apžvelgiami pagrindiniai teksto punktai, taip pat pateikiama tam tikra analizė ar paaiškinimas. Aprašomojoje santraukoje skaitytojui piešiamas teksto paveikslas, pasitelkiant jausminę kalbą, kad skaitytojas vaizdžiai suprastų, kas jame yra.

Ką rašyti santraukoje?

Santraukoje turėtumėte trumpai apžvelgti pagrindinius apibendrinamo kūrinio punktus. Joje turėtų būti pateiktas pagrindinis autoriaus argumentas arba mintis, taip pat visi patvirtinamieji įrodymai arba pavyzdžiai. Taip pat turėtumėte trumpai paminėti bet kokius kontrargumentus ar požiūrius, kurie prieštarauja autoriaus nuomonei. Be to, turėtumėte būtinai paaiškinti, kaip kūrinys dera platesniame nagrinėjamos temos kontekste. Galiausiai turėtumėte trumpai išdėstyti savo nuomonę šiuo klausimu.

Ką reiškia santrauka?

Santrauka yra trumpa apžvalga arba bendras teiginys apie ką nors. Rašant santrauką paprastai ji būna daug trumpesnė nei originalus tekstas ir apima tik pagrindinius dalykus. Santraukas galima rašyti apie bet kokio tipo tekstus, įskaitant straipsnius, knygas, kalbas ir kt.

Parašykite komentarą