Saugomos teritorijos

Saugoma teritorija – aiškiai apibrėžta geografinė erdvė, pripažinta, skirta ir valdoma teisinėmis ar kitomis veiksmingomis priemonėmis, kad būtų pasiekta ilgalaikė gamtos ir su ja susijusių ekosisteminių paslaugų bei kultūrinių vertybių apsauga.

Saugomos teritorijos yra gyvybiškai svarbios pasaulio biologinei įvairovei išsaugoti. Jos yra strateginis atsakas į aplinkos krizę ir pagrindinis pasaulinių pastangų kovoti su klimato kaita elementas.

Saugomos teritorijos būna įvairių formų, įskaitant nacionalinius parkus, jūrų rezervatus ir draustinius. Jų dydis labai skiriasi – nuo didelių laukinės gamtos plotų iki nedidelių miesto parkų.

Būdingas saugomos teritorijos bruožas yra tas, kad ji tvarkoma siekiant ilgalaikės gamtos apsaugos. Tai reiškia, kad pagrindinis saugomos teritorijos tikslas – išsaugoti biologinę įvairovę, o kiti naudojimo būdai, pavyzdžiui, rekreacija ir turizmas, yra antraeiliai.

Saugomos teritorijos paprastai nustatomos vyriausybės nutarimu arba teisės aktu. Joms vadovauja vyriausybinės agentūros arba nevyriausybinės organizacijos.

Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) yra didžiausias ir įtakingiausias pasaulyje gamtos apsaugos organizacijų tinklas. IUCN sukūrė išsamią saugomų teritorijų klasifikavimo sistemą, pagrįstą jų išsaugojimo tikslais.

IUCN sistemoje yra šešios saugomų teritorijų kategorijos – nuo I kategorijos (griežtasis draustinis) iki VI kategorijos (valdomų išteklių saugoma teritorija).

I kategorijos saugomos teritorijos – tai teritorijos, kurios griežtai skirtos saugoti

Kas yra saugomos teritorijos pavyzdžiai?

Saugomos teritorijos – tai žemės ar vandens plotai, kurie yra išskirti laukinei gamtai ar gamtiniams ištekliams išsaugoti. Saugomas teritorijas gali valdyti vyriausybinės agentūros, ne pelno siekiančios organizacijos arba privatūs asmenys. Kai kurie saugomų teritorijų pavyzdžiai: nacionaliniai parkai, gamtos rezervatai ir saugomos jūrų teritorijos.

Kiek sričių yra saugomos?

Pasaulio gamtos fondo duomenimis, pasaulyje yra daugiau kaip 100 000 saugomų teritorijų, kurių bendras plotas sudaro apie 14 000 ha.5 milijonai kvadratinių kilometrų.

Kas yra saugoma teritorija ir kodėl ji svarbi?

Saugoma teritorija – tai žemės ar vandens plotas, kuris tvarkomas siekiant apsaugoti jo gamtinius išteklius. Saugomos teritorijos yra visame pasaulyje ir yra svarbios, nes padeda išsaugoti biologinę įvairovę.

Biologinė įvairovė – tai gyvybės įvairovė Žemėje, ji svarbi, nes padeda išlaikyti ekosistemos pusiausvyrą. Kai išnyksta viena rūšis, tai gali turėti įtakos visai ekosistemai. Saugomos teritorijos padeda užkirsti tam kelią, nes saugo nykstančių ir nykstančių rūšių buveines.

Kas yra valstybės saugomos teritorijos?

Vyriausybės saugomos teritorijos – tai žemės ar vandens plotai, kuriuos vyriausybė paskyrė gamtos ar istorinės reikšmės išsaugojimui. Šias teritorijas dažnai valdo vyriausybinės agentūros arba ne pelno siekiančios organizacijos, jos gali apimti nacionalinius parkus, gamtos rezervatus ir istorines vietoves.

Parašykite komentarą