Savininkas

Savininkas – tai fizinis arba juridinis asmuo, turintis ką nors vertingo. Savininkas turi išimtinę teisę naudoti, turėti ir perduoti vertingą daiktą. Savininkas gali būti arba nebūti teisėtas savininkas, priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje yra vertybė, įstatymų.

Savininkas turi teisę naudoti vertingą daiktą savo nuožiūra, laikydamasis įstatymo nustatytų ribų. Savininkas taip pat gali perleisti nuosavybės teisę į vertingą daiktą kitai šaliai. Savininkas gali būti arba nebūti teisėtas savininkas, priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje yra vertingas daiktas, įstatymų.

Kokio tipo žodis yra savininkas?

Savininkas yra savybinis daiktavardis, t. y. daiktavardis, rodantis nuosavybę ar valdymą.

Koks yra verslo savininko sinonimas?

Verslo savininko sinonimas yra verslininkas.

Kas yra savininkas pavyzdys?

Verslo savininkas yra asmuo, kuris teisiškai kontroliuoja verslą. Dažniausiai savininkas yra asmuo, kuris į verslą investavo daugiausiai pinigų. Savininkas taip pat gali būti asmuo, įkūręs verslą.

Koks yra kitas savininko žodis?

Kitas savininko žodis yra savininkas.

Parašykite komentarą